Rheolau ar gyfer treth — kræftens bekæmpelseKræftlinjen, sgwrsio, cyngor ar-lein, blwch post, lleol kræftrådgivninger, claf, calendr o ymchwilwyr o fwy nag ugain o wledydd a chwe deg o staff gwyddonol gwyddonydd yn y epidemioleg ac sylfaenol ymchwil biolegol. Rhyngweithio gyda confensiynol driniaeth, patientsamtaler, astudiaethau ar driniaeth amgen, y cronfeydd dan sylw yn y Sgyrsiau gyda chleifion a’u teuluoedd, yn gymdeithasol sy’n agored i niwed cleifion, cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc, y farn feddygol Y adsefydlu ymdrechion ym maes canser, fideos am effeithiau hwyr, templed, ac offer ar gyfer adfer y gofal lliniarol o ganser, argymhellion, ac offer ar gyfer y gofal lliniarol, proffesiynol lliniarol rhwydwaith croeso i Chi gysylltu â gweithwyr yn y daneg gymdeithas Canser. Rydym yn gwneud ein gorau i ateb eich cwestiynau. Mae’r ddau gall unigolion a busnesau gael didyniadau ar gyfer cyfraniadau i elusen ac yn y gymdeithas Canser. I gael trosolwg o sut i cael didyniad treth yma. Mae maint eich didyniad yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn cael eu rhoi i chi. Gallwch gyfrannu mewn dwy ffordd, sy’n rhoi i chi gwahanol fradragsmuligheder: byddwch yn Cyfrannu yn uniongyrchol at ymchwil, gallwch gael y llawn didyniad beth bynnag fo’r swm. Mae’r arian oddi wrth eich rhodd yn mynd i ymchwil a ariennir gan y gymdeithas Canser, ac nid yw’n cefnogi atal canser neu cefnogaeth i gleifion a pherthnasau. ‘Nid oes terfyn, os byddwch yn rhoi anrhegion, cyfraniadau a rhoddion i sefydliadau elusennol ar gyfer ymchwil. Felly, gallwch gael y didyniad pan fydd y swm yn uwch nag. tri chant o kr. yn (. naw cant o kr. yn). Y didyniad awtomatig a gofnodwyd ar eich ffurflen dreth flynyddol. (Ffynhonnell: TRETH). Rhoddion i’r Canser Rheoli cyffredinol-bwrpas — didynnu treth hyd at oed. tri chant o kr. (. naw cant yn), byddwch yn Rhoi y Canser Rheoli cyffredinol-bwrpas, ymchwil, atal, ac mewn timau, gallwch gael didyniad ar gyfer rhoddion hyd at oed. tri chant o kr. Gallwch ond ei gael didyniadau ar gyfer rhoddion, os nad ydych yn derbyn unrhyw beth yn gyfnewid am eich taliad. Aelodaeth o denmarc Canser y gymdeithas, konkurrencedeltagelse neu docynnau ar gyfer loterïau nid yw’n darparu didyniad. Os ydych chi’n prynu cynnyrch o denmarc Canser y gymdeithas, byddwch yn cael nid yn didynnu treth. Os nad ydych yn sicr p’un a ydych wedi gadael eich rhif nawdd cymdeithasol, gallwch lenwi ein ffurflen GOFRESTRU, byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cael eich didyniad. Gall cwmnïau eu sicrhau yn llawn didyniad waeth beth yw rhodd maint gyfrannu at yr ymchwil cf. mae’r asesiad ddeddf, adran H. Gall eich busnes eu dewis i gefnogi cyffredinol ymchwil canser, ymchwil i ganser y fron, plant a phobl ifanc, neu ganser y prostad. Cofiwch ysgrifennu eich rhif COFRESTRU, pan fyddwch yn rhoi rhodd, felly rydym yn gwneud yn siŵr bod bydd y rhodd yn awtomatig yn cael ei adrodd at y DRETH. Cael eich busnes yn reklameydelse mewn cysylltiad â chydweithio, gall fel rheol yn cael ddidyniad ar gyfer y swm yn gweithredu ar draul. Yr holl roddion gyda reklameydelse yn ddarostyngedig i taw ar yr anfoneb. Mae i fyny i eich cwmni i farnu, a oes gennych hawl i ddidynnu y swm fel costau gweithredu (f. ex. reklameudgift) cf. statsskattelovens §