Sut i gofrestru eich plentyn — Salwch ‘denmarc’



Gall plant fod yn gorchuddio â un o’u rhieni — heb iddo gostio ychwanegol

Plant maeth yn gallu dod yn aelod o ‘denmarc’, os ydynt yn bodloni’r helbredskravene

Os yw rhieni maeth ar yr un pryd yn warcheidwad, gall y plentyn fod dan do ar gyfer rhad ac am ddim. Os nad yw hyn yn yr achos, mae’n rhaid i’r plentyn gael annibynnol yr heddlu, ac felly yn dod yn aelod talu.

Mae’n y ceidwad, neu unrhyw warcheidwad cyfreithiol, a rhaid arwydd helbredsoplysningerne

Hi hefyd yw’r unig ddeiliad cyfrifoldeb rhiant neu warcheidwad yn gwneud newidiadau i’r polisi. Plentyn sydd yn cael ei geni dramor, yn cael rhif nawdd cymdeithasol pan fydd y plentyn yn symud i Denmarc. Felly, nid yw’n bosibl i gofrestru ar y plentyn ar y polisi, cyn symud yn ôl i Ddenmarc, ac mae’r plentyn yn cael ei ben ei hun rhif nawdd cymdeithasol