Sut y mae Denmarc yn cael y fath taberhold. ISDenmarc yn gorffen ar y nos sul yn drylwyr siomedig cymhwyster ar gyfer y bencampwriaeth bêl-droed Ewropeaidd yn gyda gorchfygiad o — i Ffrainc. Canlyniad y gêm oedd dim ots, ers i Ffrainc yn y grŵp ar y tocyn am ddim, gan fod y wlad yn y genedl ar gyfer y nesaf EM. Eu brwydrau yn cael eu mor go iawn, yn ddim byd arall na gyfres o ogoneddu gemau cyfeillgar. Denmarc ymuno â’r grŵp fel y rhif tri, a gellir dweud i fod yn y canlyniad siomedig, yn enwedig ei weld yn wyneb y ffaith bod MEMORANDWM o yn cael ei ymestyn i bedwar ar hugain o dimau, sy’n ugain fod yn gymwys yn uniongyrchol ar gyfer y rownd derfynol. Denmarc wedi, felly, nid ydynt wedi gallu i sicrhau uniongyrchol tocyn i rownd derfynol, sydd wedi bod yn hawsaf i fod yn gymwys am byth. Ond sut oedd yn mynd mor anghywir, bod Denmarc yn unig yn cyflawni yn drydydd yn grŵp gyda Portiwgal, Serbia, Armenia a Albania.

Pwy sydd ar fai. ‘Denmarc wedi cael ei ddarllen gan y gwrthwynebwyr. Rydym yn sgorio un gôl yn y tair blynedd diwethaf, yn cyfateb yn gymwys. Ac yr wyf yn meddwl hyd yn oed ein bod yn agos, gyda yr eithriad o Yno stolpeskud yn erbyn Portiwgal, meddai Martin Davidsen, sydd yn fodboldjournalist ar y cyngor ac sydd wedi ysgrifennu llyfr Dreamland am EM-fuddugoliaeth yn ac mae’r bywgraffiad Mirakelmageren ar y -hyfforddwr tîm Richard Moller Nielsen. ‘Rydym wedi bod yn ddigon miniog yn hanfodol sefyllfaoedd. Ond y peth mwyaf pwysig yw yn syml na, nid ydym yn sgorio ddigon o goliau.

Mae’r amddiffyn wedi bod yn iawn

Ond rydym wedi dim ond sgorio wyth gôl mewn wyth o gemau, a phump ohonynt yn erbyn Serbia, gallwch nid yn cais i fynd yn ei flaen, meddai Martin Davidsen ac yn nodi bod y tîm cenedlaethol yn union gorlifo gyda proffiliau, gan ei fod yn edrych ar hyn o bryd. Hyd yn oed os nad heddiw yn cael eu llai o phroffiliau mawr o prif glybiau ar y tîm cenedlaethol, yna mae’n yn ôl i Martin Davidsen yn dal i fod yn rhesymol i ddisgwyl y Denmarc dylai fod yn gallu i fod yn gymwys ar gyfer y pencampwriaethau ewropeaidd. ‘Rwy’n gyda chi ar hynny nid oedd y hawsaf yn y pwll Denmarc yn dod i mewn. Ond am nawr, gadewch i ni dim ond cofiwch bod Albania yn dod i mewn i’r grŵp o bump seedingslag. Mae y rhai sydd yn cymryd yr ail le oddi wrthym ni. Mae’n rhaid, wrth gwrs, ni allai ddigwydd. Mae’n rhaid i ni fod yn gallu i guro os ydym am i EM. Er bod y diffyg nodau wedi cyfrannu’n fawr at Denmarc gwael rownd rhagbrofol, felly hefyd wedi Denmarc hyfforddwr Morten Olsen ei rannu yn y daneg llanast. ‘Fel hyfforddwr byddwch bob amser yn cael y cyfrifoldeb. Mae hefyd wedi gwneud rhai penderfyniadau gwael o hyd ar hyd y ffordd. Yn gyffredinol, mae wedi bod yn diffyg atebion yn y daneg ymosod. Efallai y byddwn wedi colli rhai syniadau newydd. Ein gwrthwynebwyr wedi cyfrifedig allan yn ein gêm ac cau i lawr ar ei gyfer. Yna, rhaid i chi roi cynnig ar rywbeth arall. Pam na rhoi sied fawr ac yn arllwys bogle peli ar draws ac yn gobeithio am y gorau. Ond o’r fath yw denmarc tîm cenedlaethol. Mae lefel y gêm, ac mae hynny’n iawn, ond dylai hefyd fod yn gynllun b pan nad yw pethau’n gweithio. Ar hyn o bryd, nid oes dim byd arall i’w wneud na gweld sut mae’n mynd yn y grwpiau eraill, ac yn gobeithio ar hylaw gwrthwynebydd yn y ddwy chwarae-i ffwrdd gemau. Martin Davidsen yn credu nad oes unrhyw esgusodion da, os Denmarc nad yw’n llwyddo i ddod i’r EM. ‘Denmarc rhaid i fod ymysg y pedwar ar hugain o dimau, yn dod i EM. Dim ots pwy rydym yn ei llunio, felly mae’n rhaid i ni fod yn sinigaidd. Ac felly, dylem gadw mewn cof nad yw’n fwy na thri mis ar ôl curo Denmarc Serbia — yn neis iawn ymladd. ‘