Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Sylfaenol gwybodaeth am y rhybuddion am dorri hawlfraint - YouTube Helpu


Os ydych yn cael rhybudd am dorri hawlfraint, mae'n golygu y bydd eich fideo wedi cael ei dynnu oddi YouTube oherwydd bod deiliad yr hawlfraint wedi anfon ni cyflawn a dilys cais cyfreithiol, a rydym wedi bod yn gofyn am y pethPan fydd deiliad yr hawlfraint i roi gwybod i ni yn ffurfiol nad oes gennych ei ganiatâd i ddefnyddio ei gynnwys ar y safle, byddwn yn cael gwared ar eich llwytho i fyny yn unol â'r gyfraith ar hawlfraint. Cynnwys ID hawliadau sy'n deillio, gyda llaw, nid yw yn rhybudd. Os nad ydych yn dileu fideo gyda rhybudd, rhybudd ar eich cyfrif, nid ei ganslo Cliciwch isod i weld sut yr ydych yn gorffen llythyr rhybudd am dorri hawlfraint.