Tâl diswyddoYdych chi wedi cael eich cyflogi’n barhaus am gyfnod hirach nifer o flynyddoedd, efallai y bydd gennych hawl i díl diswyddo, os yw eich cyflogwr yn dod i ben i chi. Yn ogystal, dylai eich cyflogaeth berthynas fod yn destun un ai cytundeb, neu funktionærloven, sy’n gosod y rheolau manwl ar gyfer ad-dalu. Rydych yn dod i ben gan eich cyflogwr ar ôl i chi wedi cael eu llogi fel gweithiwr am nifer o flynyddoedd, mae gennych hawl i gael taliad diswyddo yn ôl y rheolau hyn: Mae’n bellach yn ofyniad bod yn rhaid i chi aros ar y farchnad lafur. ‘Ch jyst angen i wedi bod yn gweithio fel swyddog yn y naill deuddeg neu bymtheg mlynedd, pan fyddwch yn ymddeol. Dim ond yr amser yr ydych wedi bod yn gyflogedig fel cyflogai, yn ei wneud yn cyfrif. Y tâl diswyddo yn cynnwys eich cyflog misol, gan gynnwys unrhyw cyflogwr cyfraniadau i gynllun pensiwn yn ogystal â gwerth trethadwy budd-daliadau, fel car cwmni, dros y ffôn ac ati. Taliadau diswyddo yn cael ei drethu yn ôl y rheolau arbennig yn yr asesiad ddeddf, adran -U.

kr.

yn ddi-dreth

Yna cyfrifir y cyfraniadau nawdd cymdeithasol a threth ar ei swm sy’n weddill. Os ydych yn ddiweddarach kontraopsiger, rhaid i chi dal i fod â hawl i dâl diswyddo — ar yr amod eich bod yn cyflawni anciennitetskravet ar y newydd fratrædelsestidspunkt. Rydych yn cael eu gwahardd yn anghywir, byddwch yn dal i gael i hawlio tâl diswyddo ar yr amod eich bod yn bodloni’r anciennitetskravet ar y pryd, lle y byddech yn fod yn ymddiswyddo, os ydych yn lle hynny wedi cael ei derfynu yn y cyfnod cywir o rybudd