Udlandsdansker gyda dyled yn NenmarcOs ydych yn byw dramor a bod gennych ddyled yn Nenmarc, daneg credydwyr dewisiadau gwahanol i gasglu cyfrifon derbyniadwy. Y cyhoedd a chredydwyr eraill yn cael y dewis i gasglu cyfrifon derbyniadwy yn bron yr holl wledydd. Yn yr erthygl hon byddaf yn egluro y dewisiadau credydwyr i gasglu arian o expatriates, er mwyn i chi wybod eich hawliau credydwyr’. I ddechrau, byddaf yn rhannu’r credydwyr i mewn i ddau gategori.»Y cyhoedd»a»credydwyr eraill». Os oes gennych ddyledion i’r cyhoedd a yw’n cydymffurfio â neu wedi amserlen talu, anfon eich dyledion yn gyntaf i adran arbennig mai dim ond yn cymryd gofal o ddyled y expatriates. Mae dau arbenigol adrannau yn y DRETH, sy’n dim ond yn cymryd gofal o denmarc dyled o expatriates. Y ddau adrannau yn dod o dan y Dreth Casgenni. Y mae un adran o’r enw»Dramor — Personinddrivelse»a’r llall yn cael ei alw’n»Rhyngwladol Adfer». Mae’r adran»Dramor — Personinddrivelse»Yn yr adran hon yn cael eu Eva Lykke Schmidt ar y pennaeth y ca. pump ar hugain o weithwyr. Yr adran hon yw’r cam cyntaf yn y weithdrefn ar gyfer casglu’r ddyled. Maent yn ceisio i gysylltu â chi dramor, a gwneud taliad gwirfoddol cytundeb. Os bydd hyn yn llwyddiannus, i gyd yn hapus. Mae’r adran hon hefyd yn cael y dewis i gymryd yr atodiad gwerthoedd, fel yr ydych yn Nenmarc, hyd yn oed er ydych yn byw dramor. Felly, os oes gennych gar, bwthyn, yn gwersylla, neu unrhyw beth arall o werth, bydd yr adran hon yn cymryd yr atodiad hwn. Mae hyn yn is-adran yn gweithredu yn unig yn Nenmarc, yn ogystal â chael cyswllt gyda chi dramor. Os oes gennych incwm cyflog yn Nenmarc, maent hefyd yn cael yr opsiwn i wneud gorchymyn atafael cyflog. Os nad yw’n llwyddo, mae’r adran»Dramor — Personinddrivelse»i ddod o hyd i chi, yn cael eu dyled, neu yn foddhaol yn y trefniant talu, bydd y mater yn cael ei gyfeirio ymlaen i’r adran»Rhyngwladol Adfer». Mae’r adran»Rhyngwladol Adfer»Aage Pedersen yw bos yn yr adran hon, gyda tua. ar hugain o weithwyr. Mae hyn yn is-adran yn gweithredu dramor. Maent yn rhoi i chi ac unwaith y byddant wedi dod o hyd bod eich cyfeiriad dramor, maent yn yn y lle cyntaf, yn anfon byddwch yn gyfeillgar llythyr, lle maent yn gofyn i chi dalu’r swm sy’n ddyledus neu sefydlu cynllun talu. Os nad ydych yn ymateb i’r llythyr, bydd yn anfon yr achos ymlaen at y wlad perthnasol awdurdodau lleol neu asiantaeth casglu dyledion i gasglu dyledion. Mae’r gwledydd nordig ac yn yr UE yn arbennig wedi da»cymorth contractau». Yn ychwanegol at y gwledydd hyn, Denmarc hefyd wedi»cymorth contractau»gyda llawer o wledydd eraill dros y byd i gyd. Mae cytundeb grant, yn golygu bod y wlad wedi llofnodi cytundeb i helpu ei gilydd i gasglu dyledion ar ei gilydd ran. Fel rheol gyffredinol, y ffordd hawsaf i Denmark i gasglu’r ddyled ar draws y gwledydd nordig. Yn ogystal, mae cytundeb ar draws y gwledydd yr UE hefyd yn eithaf da. Gwledydd nad ydynt wedi eu lleoli yn y gwledydd nordig neu yn yr UE, Denmarc wedi gytundebau ar wahân. Mae’r cytundebau hyn yn amrywio’n fawr o wlad i wlad. Gwledydd yn Asia a de America yw ymhlith y rhai mwyaf anodd o wledydd i Ddenmarc i adennill dyled yn. Os ydych chi eisiau gwybod Denmarc»cymorth contractau»gyda phob un o’r gwledydd, gallwch weld trosolwg yma (roedd y cytundebau hyn yn cael eu galw’n»Cytundebau dwyochrog»). Gwledydd fel Denmarc nid oes cymorth contractau withsome gwledydd, Denmarc wedi unrhyw gytundebau gyda. Felly TRETH llogi ryngwladol asiantaeth casglu dyledion sy’n gweithredu yn y gwledydd hyn a sut y gall dyled fod yn galw i mewn drwy’r lleol y system gyfreithiol. TRETH llogi yn unig mae hyn yn asiantaeth casglu dyledion os bydd y swm y ddyled yn cael o leiaf kr. Cyffredin credydwyr (banciau, cwmnïau cyllid ac yn y blaen.) cael y cyfle i gasglu dyledion drwy y wlad rheolau a’r system gyfreithiol. Daneg cwmnïau casglu dyledion efallai na fydd yn dilyn achos llys dramor. Felly, mae angen i chi logi cyfreithiwr tramor neu gwmni casglu dyledion. Felly, mae’n ei gwneud yn ychydig yn fwy cymhleth ar gyfer daneg dyled-gasglwyr i gasglu’r ddyled dramor. Mae rhai cwmnïau casglu dyledion yn cael eu, fodd bynnag, yn rhyngwladol ac yn yr achosion hyn, mae’n haws ar gyfer y credydwr i gasglu’r ddyled. Yn yr achosion hyn, denmarc adran yn unig yn anfon yr achos ymlaen i’r adran yn y wlad dan sylw. Gorchymyn atafael cyflog yn udlandetI rhai achosion hollol mae budd y credydwr eich bod yn symud dramor. Mewn rhai gwledydd y rheolau yw bod credydwyr yn gallu cael eu dyled drwy orchymyn atafael cyflog. Felly daneg credydwyr yn cael eu harian yn gyflymach, nag os ydych yn byw yn Nenmarc. Yma gallwch gyffredinol credydwyr nad ydynt yn manteisio ar y cyfle i gael y had-dalu dyledion gan atafael cyflog. Yr almaen a Sweden, ymhlith gwledydd, lle y gall credydwyr yn cael eu dyled drwy orchymyn atafael cyflog. Mae’r atodiad o udlandsdanskeres gwerthoedd yn DanmarkHvis chi fel udlandsdansker wedi gwerthoedd yn Denmarc, fel f. ex. cartref, car, bwthyn a carafán, gall y credydwyr yn cymryd yr atodiad ar y gwerthoedd hyn, hyd yn oed os nad ydych yn byw yn Nenmarc. I ddechrau, roedd y credydwyr ceisio i wneud taliad cytundeb gyda chi, ond os bydd yn methu, gall y credydwyr yn cymryd yr atodiad gwerthoedd hyn ac, yn y tymor hir yn gofyn am y gwerthoedd tvangssolgt. Mae’r rheolau cyfyngiad o ddyled yr un fath p’un ai ydych yn byw yn Nenmarc neu dramor. Os bydd y credydwr nid yw yn rhaid i chi olrhain i lawr eich cyfeiriad dramor, y terfyn amser ar gyfer y presgripsiwn y ddyled yn cael ei estyn gan un flwyddyn. Felly, mae’r credydwr wedi mwy o amser i olrhain chi ac yn gwneud yn siŵr bod y cyfnod cyfyngu yn cael ei torri ar draws. Os ydych yn byw dramor ac yn gallu mynd i’r afael â’r broblem, byddwn yn argymell eich bod yn cael help gan weithiwr proffesiynol gældsrådgiver. am sut y gallwn eich helpu. Hi, yr wyf yn ystyried i rentu tŷ ac yn symud i Sweden i gael ailuno teulu gyda fy ngwraig o Fietnam. Rwyf wedi benthyciad banc o banc daneg ac yn cael ychydig yn bryderus ynghylch a fyddaf yn gallu symud i Sweden a chadw benthyciad heb ei fod yn cael ei derfynu gan eu hochr. Gall yr wyf yn cadw fy daneg cyfrif banc. Rwyf wedi pt. dal, swydd yn Nenmarc, ac nid ydynt yn disgwyl iddo fod yn wahanol. Hi Henrik, yn Union ni allaf weld bod y benthyciad yn cael ei derfynu oherwydd. y mudiad, mor belled ag y byddwch yn cydymffurfio â’r cynllun y taliad. Cysylltwch â’ch banc ar gyfer atebion yn eich sefyllfa benodol. HejJeg wedi hen ddyled i boliggselskab sydd, yn anffodus, nid wyf wedi cydnabod yn yn y beili llys. Y dyled yn trosglwyddo i preifat asiantaeth casglu dyledion yn»Lindorff»yn Nenmarc, ar gyfer rhan åpr yn ôl. Nid wyf wedi talu unrhyw beth nac yn ymrwymo i unrhyw rhandaliadau gyda nhw. Rwyf wedi symud i Sweden, ac yma mae’n troi allan eu bod hefyd gennym adran, yn awr yr wyf wedi cael llythyr gan y sweden adran gyda y neges eu bod yn cynnwys cyfran o fy cyflog os na fyddaf yn talu yr hyn yr wyf sy’n ddyledus. Yr wyf yn cael pensiwn anabledd o Denmarc ac yn berchen ar ddim byd o werth, nid yn DK neu S. Efallai y sweden asiantaeth casglu dyledion angen atal fy daneg pensiwn a rhaid iddynt dynnu o fy daneg cyfrif banc.Gobeithio y gallwch chi helpu gyda’r ateb. Diolch i chi ymlaen llaw. Yn Ddiffuant, Lotte. Hi Lotte, nid wyf yn gwybod y concrid cyfreithiol cydweithrediad rhwng Denmarc a Sweden. Felly, byddwn yn argymell eich bod yn cael cymorth cyfreithiol yn Sweden, sydd yn gwybod y rheolau yn y maes hwn yn Sweden. Rwy’n dramor Dane, ac yn cael benthyciad yn Sbaen, lle roeddwn yn byw pt, yr wyf yn berchen unrhyw beth yma, ond yn dal i gael benthyciad, yr wyf am i chi ystyried i droi tuag at Denmarc eto, Rwyf hefyd wedi cael eu taro gan argyfwng economaidd pt, sy’n golygu nad yw fy taliad olaf i’r banc yn — — os byddaf yn rhoi’r gorau y taliadau, gallai fod yn rhywbeth pan fydd y peth yn sbaeneg banc, mae’n rhaid iddynt, wrth gwrs, yn cael eu harian, ond yr wyf yn meddwl yn unig i atal y taliadau i mi yn ôl ar ei draed unwaith eto, økonmisk. Hi Anders, nid wyf yn gwybod yr barnwrol cydweithrediad rhwng Sbaen a Denmarc, ac felly yn y banc sbaeneg gallu i adennill dyled yn Denmarc.

cyfreithiwr sydd yn gwybod neu yn gallu rhoi eu hunain yn y cyd rhwng Denmarc a Sbaen. Hi Thomas, Ei fod yn dibynnu ar yr hyn sydd wedi digwydd yn y ddeuddeng mlynedd. Gallwch ddarllen mwy am y darfodiad o yr erthygl»Cyfyngiad o ddyled». HejJeg wedi ddyled y cyhoedd, (treth) ond oherwydd yr wyf wedi cwyno am y peth. Maent wedi ysgrifennu fy mod yn ei wneud nid yn rhaid i chi dalu y ddyled cyn. Mae gen i fflat yn Sweden, maent yn rhaid i gymryd neu eu bod yn gallu cymryd yr atodiad. Hi Asiye, nid wyf yn gwybod yr barnwrol cydweithrediad rhwng Sweden a Denmarc yn fanwl.

Berson evs

sweden cyfreithiwr sydd yn gwybod y rheolau. Hi. Yn anffodus, mae gen i yn fy diwrnod ifanc yn gwneud dyled. Heddiw yw hi i’r cyhoedd. Rwyf wedi talu ar ei ganfed ar hyn. Ond nid yn siwr fy mod yn gwneud am y tro. Yr wyf yn awr yn byw dramor yn gweithio yn y du ac mae wedi unrhyw beth i’w wneud gyda fy nemkonto. Mae’n cael ei drosglwyddo yn awtomatig. Heddiw, rwyf wedi benthyciad car yn fy banc. Felly, fy nghwestiwn yw. Mae’n rhaid iddynt gymryd y car yn y rheolaeth. Nid yw fy pan fyddaf yn ei ad-dalu, ond mae’n sefyll yn fy enw i. Angen oherwydd gwaith. Byddem yn croesawu ymateb. Hi, Os bydd y DRETH wedi cymryd atafaelu yn y car ac wedi penderfynu i gynnwys y car, y gallant eu cymryd mae gan ff. ex.

rheoli

Mewn achosion arbennig, bydd TRETH fodd bynnag, peidiwch â gwneud hyn, os ydynt yn ystyried bod eich car ei angen i fod yn gallu cadw eich gwaith. Mae fy ngŵr a minnau yn byw yn Norwy ac wedi dyledion mewn banc yn y DU -Rydym yn awr mewn argyfwng economaidd — ac rydym yn gallu gweld lle mae angen i ni ddod o hyd i arian ar gyfer bwyd a rhent yma yn norwy. Rydym wedi bod mewn deialog gyda banc sawl gwaith — ond mae’r yn mynnu y byddant yn cael swm sy’n hafal i y benthyciad yn cael ei dalu yn ôl yn ddeng mlynedd. Ond bydd y rhandaliad yn cael tua kr yn fwy drud pga. cydraddoldeb crone norwyaidd y dyddiau hyn. — Rydym felly yn gwasgu ein bod yn ystyried rhoi’r gorau i dalu cyfnod — hyd nes y byddwn yn cael y croen ar y trwyn eto — ond byddem hefyd yn hoffi i fanc yn y DU yn cael eu harian. Beth y uffern yn gallu rydym yn ei wneud a beth fydd yn digwydd os byddwn yn dewis i atal y taliad i’r DU gyfnod o amser. Hi Jannie, mae’r Canlyniadau o roi’r gorau i daliadau i DK yn dibynnu ar y rheolau o gydweithredu, megis Norwy a Denmarc rhaid cyfreithiol. Dydw i ddim yn gwybod yn fanwl, ac felly ni allaf ateb i chi. Byddwn yn argymell i chi gysylltu â norwy yn gyfreithiwr, pwy all eich helpu chi. yn yr wyf yn teithio i Loegr, ac mae wedi byw yno byth ers hynny, ond yn ionawr byddaf yn teithio i Ddenmarc eto. Y broblem yw bod yn, rwyf wedi cofnodi rhan benthyciad fel nad ydw i wedi ei ad-dalu neu wedi talu yr hyn yr wyf sy’n ddyledus i chi, fodd bynnag, nid yw dyledion y wladwriaeth. Mae posibilrwydd y byddaf yn cael eu cadw er ei bod yn ddeuddeg mlynedd yn ôl. a gyda llaw, nid wyf wedi bod yn Denmarc ers Hi Shakur, Os ydych f. ex. wedi cael ei alw yn y llys ac nid yn troi i fyny, gallwch chi ei eisiau gan yr heddlu. Mewn achosion o’r fath, gall yr heddlu eich cadw yn y ddalfa hyd nes y bydd y llys yn agor ac maent yn gallu gyrru i chi yno