Tramor trwydded yrru yn NenmarcOs ydych yn estron gyda breswylio dros dro yn Nenmarc, gallwch ddefnyddio rhyngwladol trwydded yrru (cyfieithu ar y drwydded yrru) a dilys tramor trwydded gyrrwr. Mae’n rhaid i chi rhedeg yn yr un cerbydau yn Nenmarc fel y caniateir i chi ei redeg yn y wlad lle mae’r drwydded yn cael ei gyhoeddi. Os nad oes gennych rhyngwladol trwydded yrru neu dramor am drwydded yrru, gallwch gael turistkørekort gyda’r heddlu, sy’n rhoi caniatâd dros dro i redeg yn Denmarc. Mae’n rhaid i chi ddod â dogfennaeth gan eich gwlad cartref ar eich trwydded gyrrwr. Os oes gennych chi trwydded gyrrwr naill ai a gyhoeddwyd yn ynysoedd y Faroe, gwlad yr UE neu AEE wlad (gwlad yr Iâ, Norwy a Liechtenstein), gallwch ei ddefnyddio yn Denmarc. Gallwch ddewis i chyfnewid am daneg UE trwydded yrru heb eu rheoli yn y prawf gyrru, os nad ydych chi wedi preswylio yn Denmarc. Yn kørekortmæssig perthynas mae’n rhaid i chi fel man cychwyn yn byw yn Denmarc o amser i chi setlo yn Nenmarc gyda bwriad i aros yma yn y wlad am o leiaf o ddyddiau o ganlyniad eich personol neu broffesiynol cysylltiad. Mae gennych yr hawl i yrru gyda eich ddilys greenlandic drwydded yrru ar gyfer hyd at diwrnod ar ôl i chi sefydlu preswyl yn Denmarc.

Trwydded yrru categori B hefyd yn cael eu cyfnewid ar gyfer daneg gyrru heb drwydded rheoli yn y prawf gyrru, os yw’n cael ei gyhoeddi yn Awstralia, Capitol Diriogaeth, Brasil, Japan, Taipei tsieineaidd (Taiwan), Gweriniaeth Corea (de Corea), Rwsia, y Swistir neu yn yr Wcráin, a rhaid i chi ddod â thystysgrif feddygol a gyhoeddwyd gan eich meddyg eich hun. Yn ogystal rhaid i chi wneud yn ysgrifenedig selverklæring ar eu anrhydedd i beidio â wedi cael eu gwahardd rhag gyrru yn y pum mlynedd diwethaf, a bod y gwaharddiadau fel arall yn gyfyngedig neu’n cael eu darparu ar delerau arbennig. Os ydych chi am gyfnewid eich dramor am drwydded yrru ar gyfer categorïau eraill na B, i fyny i reoli prawf gyrru. Ar ôl diwrnod, mae’n rhaid eich bod wedi cyfnewid yn eich tramor am drwydded daneg trwydded gyrru, os nad ydych am i barhau i fod yn gallu gyrru car yma yn y wlad. Trwydded yrru categori B hefyd yn cael eu cyfnewid ar gyfer daneg gyrru heb drwydded rheoli yn y prawf gyrru, os yw’n cael ei gyhoeddi yn Singapore, UNOL daleithiau, Canada, Awstralia, Chile, Bosnia-Herzegovina, Serbia neu Ynys Manaw (ynys Manaw), a rhaid i chi ddod â thystysgrif feddygol a gyhoeddwyd gan eich meddyg eich hun. Rhaid i chi wneud yn ysgrifenedig selverklæring ar eu anrhydedd i beidio â wedi cael eu gwahardd rhag gyrru yn y pum mlynedd diwethaf, a bod y gwaharddiadau fel arall yn gyfyngedig neu’n cael eu darparu ar delerau arbennig, ac yn gwneud datganiad ar y i wedi dwy flynedd o go iawn føreranciennitet. Os ydych chi am gyfnewid eich dramor am drwydded yrru ar gyfer categorïau eraill na B, i fyny i reoli prawf gyrru. Ar ôl diwrnod, mae’n rhaid eich bod wedi cyfnewid yn eich tramor am drwydded daneg trwydded gyrru, os nad ydych am i barhau i fod yn gallu gyrru car yma yn y wlad. Mae’n rhaid i chi, felly, yn yr achosion hyn, mae chwilio ar y gyfradd o dramor trwydded gyrru, os nad ydych am i barhau i redeg yn Denmarc. Tramor eraill drwydded yrru yn unig yn rhoi yr hawl i yrru yn Denmarc ar gyfer hyd at diwrnod ar ôl i chi wedi cofrestru gyda breswylio’n barhaol yn Nenmarc. Mae’n rhaid i chi, felly, hefyd yn yr achos hwn, y chwiliad ar y gyfradd o dramor trwydded yrru crone os ydych chi am barhau i redeg yn Denmarc. Rhaid i chi gysylltu â’r gwasanaeth dinasyddion yn un o’r wlad bwrdeistrefi er mwyn cyfnewid tramor trwydded yrru i daneg trwydded yrru.

Gall dinasyddion hefyd yn ei gwneud yn ofynnol cyfieithu ar eich trwydded gyrrwr

Mae’r cyfieithiad yn cael ei gyhoeddi gan gyfieithydd neu gyfieithydd a gymeradwywyd gan y cynulliad cenedlaethol yr Heddlu. Nad oes gennych pasbort dilys, mae’n rhaid i chi ddod â’ch gwreiddiol bedydd, enw neu dystysgrif geni a photo id. Yn yr hysbysiad ar y drwydded y byddwch yn dod o hyd i ddisgrifiad mwy manwl o’r rheolau i gymryd y drwydded. y rheolau ar gyfer trosi o dramor am drwydded yrru i daneg Færdselsstyrelsens gwefan