TrwyddedA oes gennych eisoes yn ddilys arall trwydded drylliau, lle mae’n rhaid talu ffi lawn, byddwch ond yn talu o kr. Pan fyddwch yn adnewyddu eich trwydded, y newydd cyfnod o bum neu ddeng mlynedd yn gymwys o’r dyddiad y caiff eich flaenorol byddai trwydded wedi dod i ben.

i chwilio. Os ydych chi eisoes yn cael un arall dilys trwydded drylliau, lle mae’n rhaid talu ffi lawn, fodd bynnag, byddwch ond yn talu o kr. ni chaniateir i gario dagrau a chyllyll mewn mannau cyhoeddus, oni bai ei fod mewn cysylltiad â’r proffesiwn, ar gyfer hela, pysgota, chwaraeon el.

ac ati

o cymeradwy diben. Gallwch ddarllen mwy am y rheolau ar gyfer y cyllyll ac yn ceisio wisgo neu samlertilladelse ar y wefan Heddlu. Penodol skytteforeninger mai mater o drwyddedau yn eich meddiant ar gyfer yr aelodau. Byddwch yn cymryd hela trwydded, gallwch gael trwydded drylliau i llyfn-turio gynau saethu, haglvåben. Caniatâd i rifled arfau hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i chi gael trwydded drylliau gan yr heddlu. Aelodau o’r gwarchodlu cenedlaethol, rhaid i chi gwblhau hjemmeværnets arfau a parasiwtio i fod yn gallu cael arfau. Os ydych yn iau na deunaw mlwydd oed, rhaid i chi gael eich rhieni llofnod er mwyn cael trwydded drylliau — hefyd i luftbøsse. a dod o hyd i’r ffurflen ar y wefan heddlu