Trwyddedau gwaith — trwyddedau Preswylio a gwaith contractau i daneg gyflogwyr gyda gweithwyr tramorBydd yn dweud eich bod wedi dod o hyd i swydd yn Nenmarc, neu ydych chi wedi dod o hyd i berson sydd dramor a hoffech chi logi, mae rhai gofynion gwahanol ar gyfer y cyflogwr (yn aml cwmni daneg), yn ogystal â gweithiwr (yn aml yn berson o dramor) yn Un o’r gofynion sylfaenol er mwyn i gyflogi estron yw ei fod ef neu hi wedi Danish trwydded breswylio ac felly trwydded waith. Nid yw’n gyfreithiol i gyflogi pobl o dramor, cyn eu bod wedi cael daneg trwydded breswylio. Gyda ni, byddwch chi, fel y cyflogwr yn cael help i gyflogi person ac i gwrdd â gofynion a wnaed ar gyfer y ddau partïon. Rydym yn helpu i baratoi contract cyflogaeth er mwyn bodloni’r amodau, yn ogystal â’r holl drafodion gyda’r awdurdodau, felly bydd yn hawdd, diogel a sicr ar gyfer eich busnes. Afreolaidd cyflogaeth neu ddiffyg gofynion ffurfiol yn gallu sbarduno dirwyon i’r cyflogwr ac yn darparu gwaharddiad teithio i’r gweithiwr. Gyda ni byddwch yn cael fel daneg cyflogwr pecyn cyflawn, lle rydym yn helpu o’r dechrau i’r diwedd gyda’r broses gyfan ar gyfer isel pris sefydlog. Mae gennym brofiad helaeth yn y maes ac mae wedi helpu llawer o Danish cwmnïau llogi gweithwyr tramor, yn ogystal â chael y gorchymyn yn eu dogfennau, mewn cysylltiad â chyflogaeth a, trwydded breswylio. Trwyddedau gwaith yn cynnwys y cyfreithiwr Sharandeep Singh (Prifysgol Aarhus) a chyfreithiwr ysgol uwchradd Gwyfyn (Prifysgol Aarhus a De Texas Coleg y Gyfraith). Mewn cysylltiad â recriwtio o dramor — dyma ei ddeall fel yn ychwanegol at y parth UE, gan nad yw symudiad rhydd o lafur y tu mewn i’r undeb ewropeaidd — wedi i chi fel cyflogwr angen, bydd eich gweithiwr yn cael dilys trwydded breswylio. Mae’n bwysig yma i wahaniaethu rhwng y person sydd yn ddinesydd yr UE ac mae person sydd wedi UE trwydded breswylio. Rydych yn unig yn ddarostyngedig i reolau’r UE os ydych yn Ddinesydd yr undeb. Bydd yn dweud eich bod wedi sbaeneg trwydded breswylio, ond pasbort o wlad y tu allan i’r UE, mae’n ei gwneud yn ofynnol Danish trwydded waith. O’r fath daneg trwydded breswylio yn dechrau gyda i fod dros dro am hyd at bedair blynedd, ac ar ôl hynny mae’n bosibl i ymestyn y os ydych yn dal i weithio yn Nenmarc ac yn cyfarfod y y gofynion perthnasol. Yno bydd, mewn cysylltiad â issuance o daneg trwydded breswylio dogfennau a gyflwynwyd a defnyddiol gan y ddau barti.

Yma, mae’n bwysig bod y ddau barti gyflwyno materion o fewn y ffrâm amser sy’n gymwys pan fydd un parti wedi aflevereret.

Yn aml, gall fod yn her os bydd y gweithiwr dramor

Yn ogystal, mae gweithiwr hefyd wedi gwneud biometreg, sy’n cael ymweliad gan Danish awdurdod (yn aml yn y llysgenhadaeth) lle rydych yn cael eu cymryd image, olion bysedd, ac ati. Rydym yn cynnig pecyn cyfan gyda ni lle rydym yn darparu’r holl ddogfennau, ffurflen gais a chanllawiau cyfreithiol yn ystod y broses gyfan hyd at y gweithiwr i gael ddilys daneg drwydded breswylio ac yn gweithio gyda chi. Bydd ein gwaith yn cwmpasu’r holl achosion o denmarc awdurdodau ac yn y drafftio o gontract cyflogaeth sy’n cwrdd â’r amodau. Rydym yn cael hyd yn oed yn y dogfennau angenrheidiol, yn llenwi’r yn y ffurflen a chwblhau’r broses ar gyfer y ddau partïon. Rydym wedi profiad helaeth gyda mathau hyn o achosion a gall fod disgwyl i chi fod yn o leiaf cyfanswm o fis o amser. Pecyn cyflawn i chi sydd yn awyddus i gyflogi gweithwyr tramor yn Nenmarc i sefydlog a phris isel