Yn arbennig gyfraniadauYma gallwch chwilio am leoliad plentyn cefnogaeth ac yn arbennig cyfraniadau yn y cyd-destun o geni’r plentyn ac enwi, bedydd. Rhaid i chi ddefnyddio hyn i ffurf ddigidol, os ydych yn dymuno gwneud cais am y gwelliant o cess, sydd eisoes wedi cael eu pennu neu eu cytuno, y nos. ex. os ydych am cynnydd, gostyngiad neu dynnu’n ôl o’r uddannelsesbidraget. Os nad ydych wedi bod yn talu cyfraniadau at yr amser y cytunwyd arno, gallwch wneud cais am Payout o Denmarc i dalu o flaen llaw. Mae’r cynllun yn cael ei alw’n forskudsvist cyfraniadau. Bydd yn dweud bod y Taliad yn Denmarc talu’r ardoll arbennig i chi o flaen llaw. Bydd y taliad, yna godi tâl ar y cyfraniad y rhiant arall. Er mwyn gwneud cais arbennig ar gyfer cyfraniadau a dalwyd o flaen llaw, a yw hi’n amod bod y cyfraniad, wedi ei ddarparu gan y Weinyddiaeth wladwriaeth. Pan fyddwch yn chwilio am, felly mae angen i chi atodi at y bidragsdokument, byddwch wedi mynd oddi wrth y Weinyddiaeth wladwriaeth. Os ydych chi a’r rhiant arall y plentyn bellach yn byw gyda’i gilydd, ac os ydych yn yr achos yn gallu cael cynhaliaeth plant, efallai y byddwch hefyd yn cael: Os nad yw rhieni yn byw gyda’i gilydd adeg yr enedigaeth, mae gennych chi fel mam y cyfle i gael y rhiant arall i dalu rhan o’ch treuliau ar enedigaeth. Fødselsbidraget yn cael cyfandaliad o kr. Chi a’r rhiant arall y plentyn yn gallu hyd yn oed yn gwneud apwyntiad am fødselsbidrag. Nid oes angen i chi gynnwys y wladwriaeth Gweinyddu yn y cytundeb. Os na allwn gytuno, gallwch wneud cais am fødselsbidrag gyda’r wladwriaeth Gweinyddu. Os ydych yn cytuno ar y swm, gallwch chi a rhiant arall y plentyn yn gwneud cytundeb ar fødselsbidrag. Nid oes angen i gynnwys Gweinyddu yn eich apwyntiad. Os na allwn gytuno, gallwch wneud cais am fødselsbidrag yn y wladwriaeth Gweinyddu. Os fødselsbidrag, fel y wladwriaeth Gweinyddu wedi cymryd penderfyniad am ddim yn cael eu talu ar amser, gallwch wneud cais am Payout o Denmarc i chi dalu cyfraniad o flaen llaw. Dyna yr un fath ar gyfer forskudsvist talu fødselsbidrag fel ar gyfer forskudsvist talu cynhaliaeth plant. Darllenwch am yr amodau ar gyfer forskudsvist dalu cynhaliaeth plant o dan yr eitem ‘Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi derbyn fy mhlentyn gymorth.’ ar y dudalen ynghylch cynnal plant: mae’n rhaid i Chi wneud cais ar gyfer casglu a thaliadau ymlaen llaw o fødselsbidrag. Darllenwch sut i wneud hyn o dan y pennawd ‘Sut ydw i’n edrych ar y casgliad a thalu ymlaen llaw o gyfraniad arbennig.’. Os bydd y rhieni yn byw gyda’i gilydd, pan fydd eich plentyn yn cael ei eni, rhaid i chi fel mam y cyfle i gael y rhiant arall i dalu rhan o’ch treuliau yn y ddau fis cyn ac ar un mis ar ôl yr enedigaeth. Mae’r cyfraniad ar y. kr. ac yn daladwy mewn tri mis. Chi a’r rhiant arall y plentyn yn gallu hyd yn oed yn gwneud apwyntiad am gyfraniad at ei mam am yr enedigaeth. Mae’n syniad da i wneud cytundeb ysgrifenedig. Fel rheol, telir y cyfraniad mewn tri mis — y ddau fis cyn ac ar un mis ar ôl yr enedigaeth. Normalbidraget ar. kr. y mis. Pan fyddwch yn gwneud llawer, nid oes angen i chi gynnwys y wladwriaeth Gweinyddu yn y cytundeb. Os na allwn gytuno, gallwch wneud cais am gyfraniad i’ch cynnal a chadw o gwmpas geni yn y wladwriaeth Gweinyddu. Felly, mae’n cael ei Gweinyddu bod yn penderfynu a ydych yn gymwys i dderbyn y cyfraniad. Os cyfrannu at ei fam cynnal a chadw o gwmpas geni, fel y wladwriaeth Gweinyddu wedi cymryd penderfyniad am ddim yn cael eu talu ar amser, gallwch wneud cais am Payout o Denmarc i chi dalu cyfraniad o flaen llaw. Dyna yr un fath ar gyfer forskudsvist cyfraniadau at y fam am y geni fel forskudsvist talu cynhaliaeth plant. Darllenwch am yr amodau ar gyfer talu forskudsvist cynnal plant o dan yr eitem ‘Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi derbyn fy mhlentyn gymorth.’ ar y dudalen ynghylch cynhaliaeth plant. Rhaid i chi wneud cais ar gyfer casglu a thaliadau ymlaen llaw o gyfraniad at ei fam chynnal y plentyn o gwmpas y geni. Darllenwch sut i wneud hyn o dan y pennawd ‘Sut ydw i’n edrych ar y casgliad a thalu ymlaen llaw o gyfraniad arbennig.’. Os bydd y rhieni yn byw gyda’i gilydd, pan fydd eich plentyn yn cael ei eni, neu yn cael eu gwahanu oddi wrth ei gilydd yn fuan ar ôl genedigaeth, i gael i chi fel mam y cyfle i gael y rhiant arall i dalu rhan o’ch treuliau mewn cysylltiad ag enwi neu fedydd. Enwi dåbsbidraget yn cael cyfandaliad, sy’n cael ei osod i. kr. Gallwch hyd yn oed wneud apwyntiad i enwi dåbsbidrag. Mae’n syniad da i wneud y cytundeb yn ysgrifenedig. Os Yn y cytundeb, nid oes angen i chi gynnwys y wladwriaeth Gweinyddu yn y. Os na allwn gytuno, gallwch chi fel mam i ofyn am enwi — dåbsbidrag yn y Weinyddiaeth y wladwriaeth, ac felly yn y Weinyddiaeth sy’n pennu p’un a ydych yn yr hawl i y cyfraniad. Os enwi dåbsbidrag, fel y wladwriaeth Gweinyddu wedi cymryd penderfyniad, yn cael ei dalu ar amser, gallwch wneud cais am Payout o Denmarc i chi dalu cyfraniad. Bydd y payout ar sail eich bidragsafgørelse fod yn gallu i chi dalu cyfraniad o flaen llaw — h. y. cyn ei fod wedi cael ei dalu gan y bidragsbetaleren. Dyna yr un fath ar gyfer forskudsvist talu enwi dåbsbidrag fel ar gyfer forskudsvist talu cynhaliaeth plant. Darllenwch am yr amodau ar gyfer forskudsvist dalu cynhaliaeth plant o dan yr eitem ‘Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi derbyn fy mhlentyn gymorth.’ ar y dudalen ynghylch cynnal plant: mae’n rhaid i Chi wneud cais ar gyfer casglu a thaliadau ymlaen llaw enwi dåbsbidrag. Darllenwch sut i wneud hyn o dan y pennawd ‘Sut ydw i’n edrych ar y casgliad a thalu ymlaen llaw o gyfraniad arbennig.’. Os bydd y rhieni yn byw gyda’i gilydd pan fydd y plentyn yn rhaid i konfirmeres, y chi sy’n byw gyda’r plentyn, y cyfle i gael y rhiant arall i dalu rhan o gost ei gadarnhau. Mae’n chi pwy y mae’r plentyn yn byw, mae’n cael ei, felly, gallwch o bosibl yn gallu derbyn cadarnhad beklædningsbidrag gan y plentyn rhiant arall. Rydych hefyd yn medru chwilio ar y cyfraniad, os bydd y plentyn yn dewis peidio i gael eu cadarnhau. Cadarnhad beklædningsbidrag yn cael cyfandaliad, sy’n cael ei osod i. kr. Mae yna nifer o feini prawf sy’n penderfynu a fedrwch chi wedi cyfrannu. Gallwch ddarllen mwy amdanynt ar wefan y Llywodraeth o dan y konfirmationsbidrag. Chi a’r rhiant arall y plentyn yn gallu hyd yn oed yn gwneud apwyntiad am gadarnhad beklædningsbidrag. Mae’n syniad da i wneud cytundeb ysgrifenedig. Cadarnhad beklædningsbidrag yn cael cyfandaliad, sy’n cael ei osod i. kr. Pan fyddwch yn gwneud llawer, nid oes angen i chi gynnwys y wladwriaeth Gweinyddu yn y cytundeb. Os nad ydych yn medru cytuno ar gytundeb, gallwch wneud cais am y cadarnhad beklædningsbidrag yn y wladwriaeth Gweinyddu. Felly, mae’n cael ei Gweinyddu bod yn penderfynu a oes hawl gennych i cyfrannu. Os cadarnhad beklædningsbidrag, fel y wladwriaeth Gweinyddu wedi cymryd penderfyniad am ddim yn cael eu talu ar amser, gallwch wneud cais am Payout o Denmarc i chi dalu cyfraniad. Bydd y payout ar sail eich bidragsafgørelse fod yn gallu i chi dalu cyfraniad o flaen llaw — h. y. cyn ei fod wedi cael ei dalu gan y bidragsbetaleren. Gallwch ond wneud cais am y taliad y cadarnhad beklædningsbidrag y diwrnod ar ôl y dyddiad y bydd y Weinyddiaeth yn ysgrifennu bod y cyfraniad y mae’n rhaid eu talu. Dyna yr un fath ar gyfer forskudsvist talu y cadarnhad beklædningsbidrag fel ar gyfer forskudsvist talu cynhaliaeth plant. Darllenwch am yr amodau ar gyfer forskudsvist dalu cynhaliaeth plant o dan yr eitem ‘Beth ddylwn i ei wneud os nad wyf wedi derbyn fy mhlentyn gymorth.’ ar y dudalen ynghylch cynnal plant: mae’n rhaid i Chi wneud cais ar gyfer casglu a thaliadau ymlaen llaw y cadarnhad beklædningsbidrag. Darllenwch sut i wneud hyn o dan y pennawd ‘Sut ydw i’n edrych ar y casgliad a thalu ymlaen llaw o gyfraniad arbennig.’. Cess yn gwneud cyfraniad rhwng rhieni nad ydynt yn byw gyda’i gilydd ac sydd â phlant rhwng deunaw i bedwar ar hugain o flynyddoedd yn, sydd o dan hyfforddiant. Y cyfraniad yn cael ei dalu gan y rhiant nad yw’r plentyn yn byw gyda nhw. Os nad yw’r plentyn yn byw gyda’i gilydd gydag unrhyw un o’i rhieni, mae gan y rhiant sy’n dod i fyny y plentyn, sy’n gallu chwilio am wybodaeth am y cyfraniad. Mae gan y plentyn incwm o fwy na. kr. mis yn, a allwch chi, fel rhiant, fel arfer nid ydynt yn cael ei neilltuo i cess. kr. yn gynhwysol o unrhyw UM. Y ddau bidragsbetalerens ac incwm y plentyn yn cael effaith ar yr daladwy cess. Os ydych yn cael dau o blant, efallai y byddwch yn unig fod yn ofynnol i chi dalu cyfraniad, os ydych yn ennill mwy na. kr. y flwyddyn. Ar wefan y Llywodraeth gallwch ddarllen mwy am y meini prawf ar gyfer cess. Mae’n y rhiant sy’n byw gyda’r plentyn, neu riant sydd yn cynnal y plentyn, sydd yn gallu ceisio ar y cess. Mae’n amod bod yr ymgeisydd yn parhau i fod yn ddibynnol y plentyn. Os bydd y Weinyddiaeth yn penderfynu, byddwch yn gallu cael cyfraniad gan eich plentyn rhiant arall, byddwch yn cael bidragsafgørelse. Bidragsafgørelsen yw eich prawf bod gennych yr hawl i y cyfraniad, ac yma bydd yn sefyll, faint y dylech chi gael yn y cyfraniadau, a phryd mae’n rhaid i chi gael iddo. Byddwch yn cael bidragsafgørelsen gan y wladwriaeth Gweinyddu, pan fydd eich achos wedi cael eu trin. Os cess, fel y wladwriaeth Gweinyddu wedi cymryd penderfyniad, yn cael ei dalu i yr amser y cytunwyd arno, gallwch wneud cais am Payout o Denmarc i godi cyfraniad. Dylech hyd yn oed chwilio am godi y cess. Darllenwch sut i wneud hyn o dan y pennawd ‘Sut ydw i’n edrych ar y casgliad a thalu ymlaen llaw o gyfraniad arbennig’. Pan rydych yn chwilio amdano, defnyddiwch y bidragsdokument, byddwch wedi mynd oddi wrth y Weinyddiaeth wladwriaeth. Bidragsdokumentet yw eich prawf bod gennych yr hawl i gyfraniad. Pan fyddwch yn cael help gan y Payout o Denmarc i dalu a chasglu cyfraniadau, byddwch yn cael y rhwymedigaeth i ddarparu gwybodaeth. Mae’n golygu mae gennych ddyletswydd i roi yn syth yn y Taliad i Denmarc gyda neges os yw eich sefyllfa yn newid, ac mae’r newid â goblygiadau ar gyfer y perfformiad byddwch yn ei dderbyn. Os ydych yn ei wneud nid yw rhoi Taliad Denmarc hysbysu pan fydd eich sefyllfa yn newid, gall olygu bod angen i chi dalu’r arian yn ôl. Os ydych wedi bod yn gordalu, byddwch yn talu’r arian yn ôl. Byddwch yn derbyn tâl gan y Taliad Denmarc ar gyfer yr arian, y dylech ei dalu yn ôl. Mae’n cael ei Gweinyddu bod yn sefydlu ac yn rheoleiddio gyfraniad arbennig, tra bod y Payout Denmarc tâl arbennig cyfraniadau a evs. yn ei dalu allan iddynt forskudsvist. Os oes gennych unrhyw gwestiynau bidragsafgørelsen neu mae maint y cyfraniad, mae’n rhaid i chi gysylltu â Gweinyddiaeth y wladwriaeth. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y casgliad o y cyfraniad, mae’n rhaid i chi gysylltu â’r Payout Denmarc neu drwy Digidol, Mynediad i’r ‘Teulu’: Pan ydych chi wedi mewngofnodi, gallwch gael trosolwg o ba fudd-daliadau yr ydych yn eu cael a’ch sydd ar y gweill payouts. Gallwch hefyd ddarllen eich negeseuon i ac o Payout O Denmarc, Y Teulu, Budd-Daliadau. Gallwch roi i berson arall, pŵer atwrnai i geisio ac yn darparu gwybodaeth ar eich rhan yn y selvbetjeningsløsningerne teulu ar fudd-daliadau: Payout o Denmarc ymateb cyn gynted ag y bo modd. Os ydych chi wedi ysgrifennu at y Payout Denmarc, gallwch ddisgwyl i gael atebion o fewn ugain diwrnod gwaith. Yn y Gweinyddu wladwriaeth sy’n penderfynu ar cynhaliaeth plant, spousal cynnal a chadw a chyfraniadau eraill. Os ydych yn anghytuno â’r penderfyniad y Llywodraeth ar y cyfraniad, rydych yn medru cwyno am y peth. Mae’n Payout o Denmarc, a fydd yn cymryd penderfyniad ar y grant taliad a codi o’r cyfraniadau arbenning. Mae croeso i chi gysylltu â’r Payout Denmarc, os ydych yn anfodlon ar y taliad neu gasgliad o gyfraniadau. Os ydych yn anghytuno â phenderfyniad gan y Payout Denmarc, byddwch yn cael cyfle i gwyno am y peth. Y wladwriaeth gweinyddu neu y Treuliau o Denmarc rhaid cael eich cwyn, heb fod yn hwyrach na phedair wythnos ar ôl i chi wedi derbyn y penderfyniad. Os ydych yn amau bod rhywun yn twyllo gyda un o Payout Denmarc gwasanaethau, gallwch roi gwybod i’r Payout o Denmarc