Yn cael cyflog gwyliau a dalwydGallwch archebu gwyliau drwy wasgu»Cychwyn». Mae’n rhaid i chi logio i mewn gyda NemID. Pan fyddwch chi wedi archebu eich gwyliau, anfon Feriepengeinfo neges sy’n cael ei dalu allan yr arian. Hefyd, allwch chi ddim cymryd gwyliau ar ddyddiau sy’n wyliau traddodiadol yn Nenmarc, oni bai eich bod fel arfer yn gweithio ar y dyddiau hyn. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod. mai, diwrnod Cyfansoddiad. a. mis rhagfyr yw gwyliau. Ydych chi’n ddi-waith ac yn derbyn budd-daliadau diweithdra oddi wrth eich diweithdra gronfa, efallai y byddwch yn hoffi i gymryd gwyliau ar wyliau a chael eich talu cyflog gwyliau. Nid oes gennych yr hawl i fudd-daliadau diweithdra ar y gwyliau. Os ydych ni all orchymyn bod y cyflog yn ystod y gwyliau yn ddigidol, yn hytrach, dylech ddefnyddio ffurflen hawlio. Gallwch weld pwy fydd yn talu eich cyflog gwyliau a sawl diwrnod yn ystod y gwyliau yr ydych wedi ei ennill yn y feriebrev, fel yr ydych wedi got yn ferieårets dechrau. Mae’n rhaid i chi gadw gwyliau, i gael eich cyflog gwyliau ei dalu allan. Mae’n rhaid i chi, felly, nid ydynt yn derbyn cyflog gwyliau ar yr un pryd gyda rhai manteision cyhoeddus. Os ydych yn derbyn un o’r budd-daliadau hyn, mae’n rhaid i chi roi rhybudd ar eich gwyliau i eich blwch neu eich fwrdeistref. Mae angen i chi gysylltu â nhw am ragor o wybodaeth. Os gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod Feriepengeinfo yn trosglwyddo y wybodaeth i y blychau ac yn y bwrdeistrefi. Ni fyddwch yn cael ei ddidynnu mewn UM, pan fyddwch yn cael eich talu cyflog gwyliau. Mae’n rhaid i chi archebu gwyliau yn talu fel pe ydych chi ar wyliau. Gallwch nodi unrhyw ddyddiad yn ystod y flwyddyn wyliau. Os oes gennych swydd wrth ymyl eich astudiaethau, mae angen i chi gadw y gwyliau oddi wrth y swydd yn y cyfnod y byddwch yn archebu gwyliau yn talu am. Os gwelwch yn dda nodi bod tâl gwyliau yn cyfrif tuag at eich incwm blynyddol yn y flwyddyn yr ydych wedi ennill. Os ydych wedi ennill gormod, gallwch chi mewn perygl o orfod talu’r UNDEB y myfyrwyr yn ôl. Pan fydd eich arian yn cael ei dalu allan yn dibynnu ar y dyddiad rydych wedi trefnu lle cyn y diwrnod cyntaf o wyliau, ac sy’n rhaid i chi eu talu i chi. Eich diwrnod cyntaf o wyliau ar y cynharaf fod yn y. mai. Os ydych yn archebu eich gwyliau yn llai na phedair wythnos cyn eich diwrnod cyntaf o wyliau, y bydd yr arian yn cael ei dalu i’ch NemKonto o fewn pedwar diwrnod busnes. Mae’n wahanol, pan fydd cyflogwyr neu eraill feriekasser yn talu allan y cyflog yn ystod y gwyliau. Rhaid i chi felly cysylltwch â gyfrifol am dalu eich tâl gwyliau, os ydych am i yn gwybod pan fydd yr arian yn cael ei dalu allan. Eich cyflog gwyliau ei dalu allan o FerieKonto, eich cyflogwr, neu feriekasse. Isod gallwch weld trosolwg o eich cronni cyflog gwyliau, a sut yr ydych yn gorchymyn iddynt. Gallwch weld o dan bob unigolyn berthynas gyflogaeth, a dylid talu cyflog gwyliau i chi. Er y bydd y flwyddyn wyliau yn dod i ben ar. ebrill, gallwch archebu eich gwyliau talu gan yr olaf yn gadael flwyddyn hyd at. medi ar y dinesydd. Noder y gallwch dim ond yn cael yr arian a dalwyd, os ydych chi wedi cadw y gwyliau neu wedi cael eu hatal rhag dal i wyliau yn y flwyddyn wyliau. Ar ôl y flwyddyn wyliau yn dod i ben ar. ebrill, a yw’n bosibl i gael y gwyliau talu os ydynt yn tarddu o. gwyliau wythnos neu o berthynas gyflogaeth, lle rydych yn ymddiswyddo ar y diweddaraf gan. ebrill. Mae’n rhaid i chi eu harchebu o fewn. medi. Nid oes gennych unrhyw Ffrindiau, neu ydych chi wedi derbyn budd cyhoeddus yn y flwyddyn wyliau, mae’n rhaid i chi wneud cais gyda ffurflen gais: ar Ôl. medi bydd yr arian yn cael ei drosglwyddo at y farchnad gwyliau gronfa, ac felly, mae’n rhaid i chi wneud cais am yr arian oddi wrthynt. Os yw’n FerieKonto, sydd wedi trosglwyddo arian, anfonwch y dogfennau i’r farchnad Lafur gwyliau gronfa, y Otto mønsted Stryd, Copenhagen V. Os yw eich cyflogwr neu’r llall feriekasse, sydd wedi trosglwyddo arian i feriefonden, dylech gysylltu â nhw i gael gwybod pa farchnad cronfa wyliau y maent wedi trosglwyddo arian i chi. Beth bynnag y farchnad gwyliau gronfa, sydd wedi cael ei drosglwyddo at eich tâl gwyliau, mae’n rhaid i chi anfon dogfennau y mae’n rhaid eu cadw gwyliau. Gall dogfennau fod yn: Hyd at. medi gallwch archebu gwyliau yma ar y dinesydd, os oes amgylchiadau arbennig wedi eich rhwystro yn ystod y gwyliau. Gall er enghraifft, fod yn pga. absenoldeb mamolaeth, salwch neu wasanaeth milwrol.

medi ydych yn medru gorchymyn nhw ar y dinesydd, ond rhaid i chi wneud cais ar eu cyfer. Anfonwch neges gyda thystiolaeth o fod wedi cael eu hatal i daneg Asiantaeth ar gyfer farchnad Lafur a Recriwtio drwy Ddigidol Swydd yma ar y dinesydd. Dylech gofio i archebu eich gwyliau. Fydd eich tâl gwyliau yn darfod dair blynedd ar ûl y flwyddyn wyliau yn dod i ben, ac yna ni fyddwch yn medru cael eu talu. Os ydych chi wedi ennill. bum cant o kr. neu lai mewn gwyliau dalu pan fydd y gwyliau flwyddyn yn dechrau, bydd yr arian yn awtomatig yn talu allan. FerieKonto talu’r arian i’ch NemKonto. Dylech gysylltu â, pwy fydd yn dalu’r arian os nad ydych wedi derbyn eich tâl gwyliau, heb fod yn hwyrach na. Mis mehefin. Os oes gennych. o kr. neu lai ar gyfer da pan fydd y flwyddyn wyliau yn dod i ben, bydd yr arian yn awtomatig yn talu allan. FerieKonto talu’r arian i’ch NemKonto. Dylech gysylltu â, pwy fydd yn dalu’r arian os nad ydych wedi derbyn eich tâl gwyliau, heb fod yn hwyrach na. Mis mehefin. Os ydych yn gadael eich swydd ac wedi ennill $. yn ystod y gwyliau cyflog ar ôl treth, mae’n rhaid i’ch cyflogwr dalu tâl gwyliau yn uniongyrchol i chi pan fyddwch yn rhoi’r gorau — hyd yn oed os nad ydych yn cadw y gwyliau. Os oes gwallau yn y wybodaeth am eich cyflog gwyliau, rhaid i chi gysylltu â’r cyflogwr, lle y cyflog sy’n cynnwys cyflog gwyliau a enillwyd. Os ydych yn ac ni all eich cyflogwr yn cytuno ar eich gwyliau, rhaid i chi gysylltu â’ch undeb am gymorth. Os nad oes gennych undeb llafur, neu eich undeb yn gallu helpu, nid yw’r daneg Asiantaeth ar gyfer farchnad Lafur a Recriwtio, yn gweithredu mewn anghydfodau ynghylch: os Gwelwch yn dda fod yn ymwybodol bod yr asiantaeth nid yw’n cymryd penderfyniadau ar faterion rheoleiddio gan y cytundeb ar y cyd