Yn darganfod y cynhyrchion mwyaf anhygoel o Dell — Dell DenmarcYr holl wybodaeth am brisiau, manylebau, argaeledd, llongau, månedsbetalinger ac y gall cyfluniad yn cael ei newid heb rybudd ymlaen llaw. Y cyfluniad terfynol amrywio o’r llun uchod. Mae’r cynnig yn berthnasol yn unig i newydd brynu oddi wrth y Dell yn y cartref ac yn y swyddfa gartref gyda chyflwyno yn Denmarc. Ar gael ar y wefan yn cael eu rhwymo. Archebu yn rhwymol ar ôl gorchymyn cadarnhad gan Dell. Dell yn gyfrifol am wallau teipio neu wallau yn y lluniau. Mae defnyddwyr yn cael deg pedwar diwrnod hawl i dynnu’n ôl ar gyfer contractau defnyddwyr. Manteisio ar yr hawl i dynnu’n ôl yn cael ei godi ffioedd danfon nad ydynt yn rhan o’r defnyddwyr. Y safon arfaethedig yn cyfyngu ar hawliau defnyddwyr sy’n gymwys o dan deddfwriaeth amddiffyn defnyddwyr. Dell fod yn safonol o ran gwerthu a chyflenwi yn gymwys. Gyfradd ffafriol yn berthnasol yn unig y pum mlynedd cyntaf).

Yn ychwanegol prynu yn cael eu gwneud ar y pris arferol o gynnyrch yn y cwestiwn. Nodwch fod sgriniau LCD gall ddigwydd pixelfejl, naill ai ar ffurf picsel sy’n parhau i fod yn ddu neu yn barhaus gynnau picsel.

Dell yn disodli’r papur

cytunwyd ar lefel gwasanaeth yn monitro gyda pixelfejl yn unol â safonau’r diwydiant, pam hyd at bum diffygiol picsel gall cael eu derbyn. Systemau yn cael eu cludo ar y diwrnod busnes nesaf (penwythnosau a gwyliau heithrio). Yn gymwys i orchmynion sy’n cael eu talu ymlaen llaw neu gael cymeradwyaeth credyd. Nifer cyfyngedig sydd ar gael. Cyflawni union ddyddiad yn cael ei warantu. Dell nid yw’n gyfrifol am unrhyw golled, ffioedd, iawndal, costau neu dreuliau a achosir gan unrhyw oedi. Meddalwedd ac ategolion yn gallu cael ei gludo ar wahân ac yn cyrraedd yn ddiweddarach, neu efallai y bydd oedi cyn cyflwyno gorchymyn i gyd