Yn dychwelydRegistreringLog i mewn i’ch cyfrif defnyddiwr gyda eich cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair personol. O dan ‘Fy Zalando’ yn y blwch ‘Dychwelyd eitem’ yn yr ochr chwith, gallwch ddewis y gorchymyn ar gyfer yr ydych eisiau i ddychwelyd. Yma, byddwch yn dewis pa eitem yr ydych yn dymuno i ddychwelyd ac i ddewis y rheswm. Pan fyddwch yn mynd at yr adran ‘Dychwelyd eitem’ rydych yn dod o hyd i restr o’r holl nwyddau, yr ydych yn dal i fethu ddychwelyd, i yn ei gwneud yn haws i chi i ddewis y nwyddau. Nawr yn eich ffurflen gofrestru. Os ydych chi’n dymuno dychwelyd eitem o’r Zalando Partner, cliciwch yma. Lle mae’r ddiogel lapio nwyddau yn y pecyn ac yn agos iddo yn drylwyr. Mae’r cynnyrch yn cael eu cyflwyno yn arbennig ar ddeunydd pacio gan y gwneuthurwr (ar gyfer enghraifft, pâr o esgidiau), felly yn y deunydd pacio gwreiddiol yn y llwyth dychwelyd. Dychwelyd label sy’n eistedd ar y slip ar adegau-rydych yn awr ar y tu allan y pecyn.

e-bost, pan fyddwn yn cadw cofnod o’ch ffurflen yn ein warws. Bydd yn cymryd — diwrnod busnes (llun-gwener). Yna byddwn yn ad-dalu y swm prynu i ddefnyddio dull talu.

Weld mwy am ad-daliadau yma

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth fanwl am eich ffurflen dreth ‘Fy Zalando’ o dan y cyfarwyddyd o ‘Dychwelyd eitem’. Os nad ydych wedi derbyn ffurflen label, gallwch argraffu un, unwaith y byddwch wedi cofrestru eich ffurflen.

Gallwn hefyd anfon un i chi bob

yn y post. Dychwelyd y nifer o orchmynion yn yr un pecyn: gallwch yn hawdd ddychwelyd eitemau o archebion lluosog yn yr un pecyn. Cofiwch gofrestru yn y nwyddau yn ôl, ac yn rhoi returlablen o’r ail orchymyn i lawr yn y pecyn ynghyd â’r nwyddau. Dychwelyd rhan-dosbarthu: os ydych yn Dymuno i ddychwelyd nwyddau o rhan-gyflwyno, gallwch ei roi ar y nwyddau yn yr un pecyn ac yn anfon i ni. Dim ond cofiwch gofrestru pa eitemau rydych yn eu dychwelyd. Dychwelyd y Zalndo Partner eitem: os ydych yn Dymuno dychwelyd eitem o’r Zalando Partner, yma. Nodyn: Dychwelyd yn unig yn rhad ac am ddim os ydych yn defnyddio Zalandos dychwelyd label a dychwelyd gyda Postnord. Yn wahanol mae maint y label oddi wrth y gorchymyn. Felly, gall fod yn ganlyniad i drosi rhyngwladol feintiau — rhowch gynnig ar y dillad a gweld os mae’n cyd-fynd