Cyfreithwyr yn Denmarc. Mae'r holl gyfreithwyr ar-Lein


Yn gweithio yn Nenmarc


treth a tai sefyllfa yn Nenmarc

Ni waeth pa ddinasyddiaeth sydd gennych, rhaid i chi fynd at eich bwrdeistref yn ddinesydd gwasanaeth ac yn cael cpr nifer a cerdyn iechydOs ydych chi, fel estron sy'n gweithio yn Nenmarc, mae'n rhaid i chi fel man cychwyn yr un fath amodau gweithio fel dinasyddion daneg - ni waeth a ydych yn gweithio yn y sector preifat neu'r sector cyhoeddus. Rydych chi o dan yr un amodau fel y cyflog, gwyliau, diswyddo, diweithdra, iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Jobnet yn cael y mwyaf swyddi porth, ac yn y porth yn y daneg ganolfannau gwaith yn delio ar y rhyngrwyd ar gyfer holl geiswyr gwaith a chyflogwyr ledled y wlad.

Y porth ar y We workindenmark yn cynnig arweiniad ar rhyngwladol recriwtio ar gyfer cyflogwyr a tramor lwfans ceisio gwaith yn ogystal ag y swydd a cv-banc, sydd yn arbennig ar gyfer recriwtio rhyngwladol. Ar y porth y gallwch ei gael gwybodaeth am yr amodau byw a gweithio, e. Yn y swydd-bydd y banc y gallwch chi ddod o hyd i swyddi sydd ar gael, ac yn y cv banc gallwch roi eich cv. Mae'r swydd yn canolbwyntio ar Seland ac Bornholm yn cydweithio â'r gwasanaethau cyflogaeth yn Scania i gyfrannu at y datblygiad o gyffredin yn y farchnad lafur yn y rhanbarth Øresund.

Ar Jobnet gallwch ddod o hyd i swyddi yn y cyfan rhanbarth Øresund.

Mae'r wefan ar gael yn y daneg, saesneg, almaeneg a pwyleg

com hefyd yn cynnig arweiniad ar weithio yn Nenmarc yn swedeg a saesneg. Gwybodaeth ar recriwtio ac amodau'r farchnad lafur ar draws yr almaen-daneg ffin gallwch ddod o hyd ar Eures-kompas. Os ydych yn ystyried dechrau eu busnes eu hunain yn Nenmarc neu ehangu eich busnes presennol gyda swyddfa gangen yn Nenmarc, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ar Investindk.

com Os ydych yn byw neu'n gwaith yn Denmarc, mae gennych chi ddyletswydd i dalu treth yn unol ag daneg rheolau.

Er mwyn talu'r dreth, rhaid i chi gael rhif nawdd cymdeithasol a threth cerdyn. Os ydych fel nordig dinesydd byddwch yn gweithio neu aros yn Nenmarc am gyfnod o amser, byddwch yn ymrwymo hefyd i dalu treth yn unol ag daneg rheolau. Fodd bynnag, gallwch dal i gael cartref a bydd angen i chi dalu treth yn y wlad lle rydych yn byw neu wedi symud. Os ydych yn llawn drethadwy yn y ddwy wlad, bydd yn rhaid i chi dalu treth yn y ddwy wlad yr un incwm ac asedau.

Yn yr achosion hyn, mae'n bwysig egluro ym mha wlad rydych yn breswylydd at ddibenion treth yn unol â'r darpariaethau yn y nordig treth y cytundeb, er mwyn i chi osgoi cael eu dobbeltbeskattet.

Os ydych wedi gwneud hyfforddiant ei wneud dramor ac yn dymuno ceisio gwaith yn Denmarc ar sail yr hyfforddiant, gallwch gael eich asesu gan y daneg Asiantaeth ar gyfer Addysg Uwch.

Mae'r asiantaeth yn perthyn o dan y Weinyddiaeth Addysg ac ymchwil. can proffesiynau a reoleiddir yn Denmarc - e. meddyg, athro, cyfreithiwr, a diffoddwr tân. Os ydych am i chwilio am swyddi yn un o'r proffesiynau a reoleiddir, mae'n angenrheidiol i gael eich tramor diploma cymeradwyo, ers rhaid i chi fod yn gallu i fodloni nifer o ofynion penodol. Gallwch apelio yn erbyn y penderfyniad ar y cais am drwydded breswylio i'r Estroniaid materion ac Integreiddio. Allwch chi ddim cwyno am yr asesiadau a wnaed gan y daneg Asiantaeth ar gyfer Addysg Uwch yn cymryd, ond rhaid i'r asiantaeth ystyried yr holl gyflwyniadau y mae'n ei dderbyn ac o bosibl yn dewis i wneud asesiad newydd, er enghraifft, os oes gennych wybodaeth newydd ar eich tramor addysg. Os ydych yn dymuno apelio yn erbyn y penderfyniad i wrthod mynediad i hyfforddiant, mae'n rhaid i chi fynd i leoliad yr ysgol. Os ydych yn anghytuno gyda'r penderfyniad ar y credyd ar gyfer eich tramor addysg, gallwch gwyno i'r Kvalifikationsnævnet. Gallwch ddarllen mwy am y dreth darpariaethau cytundebau i osgoi trethiant dwbl, cytundeb i ben rhwng y gwledydd nordig: gallwch weld y presennol deddfau a rheolau ar gymeradwyaeth tramor diplomâu yn y ddeddf ar yr asesiad o dramor gymwysterau addysgol. Gyda'r Weinyddiaeth Addysg ac ymchwil, byddwch yn dod o hyd i gasgliad o daneg ddeddfwriaeth yn ymwneud ag asesu a chydnabod tramor arholiadau.