Yn Gynghrair CyfreithwyrAros i fyny hyd yma ar y materion cyfreithiol sy’n effeithio ar eich bywyd bob dydd. * Darllen MailChimps polisi preifatrwydd yma Gymdeithas Gynghrair Cyfreithwyr yn lleol ac yn rhanbarthol gwreiddio. Byddwch yn dod o hyd i medlemsvirksomhed yn Gilleleje, Elsinore, denmarc, Helsinge, Moscow, Copenhagen, Frederikssund, Stenløse, Gladsaxe, Copenhagen, Hvidovre, copenhagen a Ishøj. Cymdeithas y Gynghrair Cyfreithwyr yn lleol ac yn rhanbarthol gwreiddio. Byddwch yn dod o hyd i medlemsvirksomhed yn Gilleleje, Elsinore, denmarc, Helsinge, Moscow, Copenhagen, Frederikssund, Stenløse, Gladsaxe, Copenhagen, Hvidovre, copenhagen a Ishøj. Mae’n syniad da i gymryd swydd ar pwy ddylai etifeddu chi. Mae’n cael ei wneud yn hawdd gyda ewyllys, i sicrhau bod y gwaddol yn cronni iddynt, yr ydych ei eisiau. Forårsvejret yn cael ar ein gwarthaf ac yn awr yn cael eich temtio llawer o sommerhuskøbere ar gyfer cyflym masnach, ond mae’n mynd yn rhy gryf ei fod yn gallu costio ddrud yn y diwedd.

Y rheolau ar gyfer rhannu eiddo ar y cyd ar ysgariad yn awr yn unedig mewn un y gyfraith (ægtefælleloven) ac yn rhoi bl. a. priod cyfleoedd newydd ar gyfer y cytundeb eiddo ar wahân Yn y cwrs yn para — mlynedd yn prynu ystad go iawn dramor, yn enwedig yn yr Eidal a Ffrainc, yn dod yn fwy cyffredin. Mae’r banciau wedi dilyn, gyda datblygiad a heddiw yn cynnig y mwyaf daneg banciau ariannu yn y ffurf o pantelån. Er ei fod yn mynd yn dda yn Nenmarc yn dod i ben llawer o dane beth bynnag mewn dyled i’r gwddf. Cyflym benthyciadau, hurbwrcas, skatterestance a phryd y mae’n mynd o’i le yn y biliau’n pentyrru i fyny yn ei gwneud yn anodd i ad-dalu’r ddyled. Ar gyfer lawer, mae’n dod yn syndod bod y perthnasau agosaf ni all gael gwared, os bydd un parti yn cael ei daro trwy ddamwain ac yn mynd i mewn i goma neu ddatblygu dementia. Rydych yn dal yn fyw, ond ddim yn gallu gweithredu. Efallai y bydd eich priod yn gweithredu ar eich rhan a gallant f. ex. gael eu dal yn eich tai cyffredin, a oedd yn ni ellir eu gwerthu heb y llofnod y ddau. Y broblem hon rhaid i fremtidsfuldmagter ateb, ond sut y mae’n mewn gwirionedd. Nid oes angen i chi fynegi neu ei hysbysu y rhif nawdd cymdeithasol, pan fyddwch yn dod ar draws yr heddlu. Nid yw’r rhan fwyaf yn gwybod eu hawliau, meddai atwrnai amddiffyn Søren Nielsen, Cynghrair Cyfreithwyr. Nid oes unrhyw un yn gwybod yn union pa gartrefi sydd wedi treth uwch, ac felly yn rhuthro o bobl allan ac yn prynu cartrefi. Dim ond pan fyddwn yn gwybod y newydd ejendomsvurderinger yn bydd yn effeithio ar y prisiau, yn asesu y Gynghrair Cyfreithwyr.

Busnes a twf a wnaed yn y

Hydref cynnig deddfwriaethol ar gyfer diwygiedig a symlach yr arferion marchnata ddeddf. Bydd y gyfraith yn, ymhlith pethau eraill, yn ymlacio’r rheolau ar gyfer pryd a sut y mae’n rhaid i gwmnïau farchnata eu cynnyrch a gwasanaethau drwy e-bost i ddefnyddwyr a busnesau eraill. Ydych chi’n chwilio am drømmelejligheden. Felly byddwch yn ofalus un o’r rhai mwyaf hanwybyddu peryglon pan ddaw i fasnachu gyda condos, Cofiwch fod y gweddill yr adeilad yn cael ei gynnwys yn y prynu. Cynghrair Cyfreithwyr yn rhoi ychydig o awgrymiadau ar y ffordd. ‘Pan ydych chi’n chwilio am lety yn Ffrainc, yna rhowch ‘Mandad de recherche’ ac yn cael ‘købermægler’ yn hollol rhad ac am ddim gall eich helpu i brynu. ‘Købermægler’ yr hawl i dderbyn rhan o ffi, sydd yn y gwerthwr brocer wedi cytuno iddynt gyda’r gwerthwr. Ond os ydych chi fel prynwr wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â gwerthwr brocer, gwerthwr brocer nid oes yn rhaid i rannu gyda ffioedd købermægleren, ac felly yn cael y prynwr yn rhaid i chi dalu købermægleren ffi’, yn y cyngor da gan y Gynghrair Cyfreithwyr Pan cwmnïau yr effeithir arnynt gan y gwrthdaro, wedi troi at y nodweddiadol achosion llys, arbitrations ac anheddiad trafodaethau. Y gwrthdaro ysgrifennwyd i ffwrdd ac yna yn colli. Datrys anghydfod drwy gyfryngu, fodd bynnag, llwytho i lawr llawer iawn o arian i’r cwmnïau. Ysgariadau yn anaml dymunol, ac mae yna blant yn gysylltiedig, yn dod i ben llawer o’r achosion yn y llys. Ond mae posibilrwydd i fynd yn haws ac yn well ffordd: Cyfryngu (mediation). Ond dim ond pymtheg o’r boblogaeth yn gwybod y dull. Mae cynllunio olyniaeth yn aml yn gyfreithiol gymhleth ac yn emosiynol yn y berthynas. Dyma bedwar awgrymiadau o erhvervsadvokaten i sut yr ydych yn sicrhau y gwerth mwyaf posibl cadw yn y busnes ac yn y rhan fwyaf priodol ar gyfer yr holl partïon. Cynghrair Cyfreithwyr wedi rhoi un ar ddeg o wobrau yn y Rhanbarth Cyfalaf. Mae enillwyr yn y ddau athletwyr, hyrwyddwyr lleol a brwdfrydig, sydd i gyd yn gwneud ymdrech fawr ar gyfer eu cymdeithas. Etifeddion y ystad go iawn yn awr yn gryfach ar draws y DRETH. Mae dyfarniad newydd gan y Goruchaf lys yn cyfyngu ar y Llywodraeth pwerau, pan ddaw at y man cychwyn ar gyfer yr asesiad treth. Mai gwobrau Gynghrair Cyfreithwyr newydd cymhwysedd a samarbejdspris i gymdeithasau lleol yn y Rhanbarth Cyfalaf. Mae’r un ar ddeg prisiau silffoedd gwybodaeth, ymrwymiad a’r cydweithrediad da. Yn chwilio am ymgeiswyr sydd wedi mynd i mewn. Yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer y Gynghrair Cyfreithwyr seremoni wobrwyo yn cael mynd i mewn. Mai gwobrau Gynghrair Cyfreithwyr yn fwy na. kr. fel gwerthfawrogiad i’r cysylltiadol bywyd yn y rhanbarth cyfalaf. Yn chwilio am ymgeiswyr ar gyfer y Gynghrair Cyfreithwyr seremoni wobrwyo yn cael mynd i mewn. Mai gwobrau Gynghrair Cyfreithwyr yn fwy na. kr. fel gwerthfawrogiad i’r cysylltiadol bywyd yn y rhanbarth cyfalaf