Yn y cartref — Casglu dyledion Denmarc — yr Holl angen i chi wybod am gasglu dyledionGyda y dudalen hon, rydym yn dweud wrthych bopeth sydd angen i chi ei wybod am gasglu dyledion er mwyn gwneud y casglu dyledion yn hawdd, p’un a ydych yn y dyledwr neu gredydwr ac yn ei gwneud yn ofynnol i asiantaeth casglu dyledion neu asiantaeth casglu dyled. Pan fyddwch yn cychwyn købeforhold i fasnachwr, cwmni, siop neu ganlyniadau tebyg, mae’n aml yn anfoneb neu fil sy’n rhaid i chi eu talu — maen nhw’n dweud bod yn digwydd dyledwr a’r credydwr perthynas Rhai diwydiannau yn cael eu talu yn aml gyda yr un fath, gall fod yn gorfforol siopau, caffis neu bwytai — mae hyn yn nid yw dyledwr kreditorforhold ac felly ddim yn talu, gan fod yn cael ei dalu gyda yr un fath. Ond mae nifer fawr o ddiwydiannau yn cael eu anfoneb gyda dyddiad y taliad i’r ddiweddarach taliad yn parhau i a ddefnyddir yn eang. Yn aml, y cyfnod talu o — diwrnod, ond mae’n yn bell y cwmni bod hyd yn oed hyn yn penderfynu ar y cyfnod talu. Y cyfnod talu, fodd bynnag, mewn rhai diwydiannau, fod yn benodol i’r diwydiant, er enghraifft, i’w weld yn y diwydiant adeiladu yn aml anfonebau hyd at dri deg diwrnod, yn y prosiectau adeiladu mawr. Mae’r mwyafrif helaeth o anfonebau yn cael eu talu yn Nenmarc, ond yn anffodus yn cael eu profi mae nifer cynyddol o fusnesau anfonebau heb eu talu. Credir bod daneg cwmnïau, siopau a busnes bob blwyddyn yn colli mwy na.

ddoleri i dyledion drwg, y dyledwyr ac yn y dyledwyr. Yn aml oherwydd bod y siopau yn ysgrifennu oddi ar y swm. Fel arall, i ysgrifennu oddi ar ei hawlio ar gyfer dyledion drwg, yn casglu dyledion. Mae’n gall gael ei wneud gan y cwmni ei hun, yn y ffurf nodiadau atgoffa. Mae’r mwyafrif helaeth o gwmnïau yn dewis, fodd bynnag, i osod y casglu dyledion yn cael eu trin gan asiantaeth casglu dyled neu asiantaeth casglu dyled — sy’n aml yn ei gwneud yn llawer rhatach ac yn llawer mwy effeithiol na virksomhedene yn gallu ei wneud eich hun. Ar gyfer lawer, mae’n mae’r asiantaeth casglu»mae unrhyw beth sy’n gallu talu»ac mae llawer yn aml yn meddwl bod yn casglu dyledion yn ddrud, yn feichus ac nid effeithiol iawn. Fodd bynnag, mae hyn yn fejlaftigt, mae nifer o astudiaethau yn dangos bod yn effeithiol adfer y codi tâl di-dâl a di-dâl ar ddyledion, yn gallu talu — ni waeth a yw’r cwmnïau eu hunain drin, neu gadewch i asiantaeth casglu yn ei wneud. Casglu dyledion yn aml yn rhad os ydych chi, fel cwmni, wedi llawer iawn o achosion — yn aml gallwch gael gyda’r canran o’r galw i fyny. Mae’n, fodd bynnag, gweithredwyr llai, y darn diweddaraf o amser yn amlwg yn amrywiaeth y gwasanaethau y mae hefyd yn casglu dyledion ar gyfer busnesau bach deniadol ac yn effeithlon. Pan fydd cwmnïau yn profi bod eu biliau ac anfonebau heb eu talu, a’r taliad dyddiad cau yn rhagori ar, yna mae nifer o opsiynau i chi fel busnes gallu defnyddio i gasglu eich arian a dyled gan eich cwsmeriaid — un o’r dulliau mwyaf effeithiol yn casglu dyledion, lle mae eraill yn cymryd dros eich cais ac yn adennill y swm ar gyfer chi