Yn y corfforaethau wladwriaeth, y weinyddiaeth CyllidEr mwyn cael y profiad gorau posibl ar ein gwefan, rydym yn argymell eich bod yn diweddaru i fersiwn mwy diweddar o eich porwr gwe, neu roi cynnig ar borwr arall. Mae rhestr o’r rhai mwyaf poblogaidd porwr ar gael yma: Yn oedd y cwmnïau cyfanswm refeniw net o tua.

kr, a’r cwmnïau oedd yn gyffredinol approx. o weithwyr. Erbyn diwedd, mae’r cyfanswm ecwiti yn y naw ar hugain o gwmnïau ca.

biliwn

kr. Ar y tu ôl-oherwydd y cwmnïau canlyniadau yn yn talu ar ei ganfed i’r wladwriaeth ar y, wyth biliwn. kr. Tabl. Ffeithiau am y wladwriaeth corfforaethau Adran. Yn seiliedig ar, mae’r talu difidend yw cyfanswm y refeniw y wladwriaeth o ddifidendau yn. Y wladwriaeth gwmnïau perfformio nifer o chymdeithasol tasgau pwysig, tra ar yr un pryd yn y cwmnïau busnes yn y prif achos ei harfer o dan yr un amodau ag yn y sector preifat. Mae’r wladwriaeth yn eu defnyddio mewn llawer o achosion, y ffurf y fel sefydliadol fframwaith ar gyfer gweithgareddau wedi y natur o weithgareddau busnes. Gan gwahanu gweithgareddau busnes i gwmnïau annibynnol yn gallu cyflawni manteision sylweddol gan markedsorientere a konkurrenceudsætte gweithgareddau, sydd hyd yma wedi cael ei wneud o fewn y weinyddiaeth wladwriaeth. Mwy o bwyslais ar ystyriaethau busnes wrth wneud penderfyniadau am weithrediadau a buddsoddiadau yn aml wedi arwain at fwy o effeithlonrwydd, prisiau is ac ansawdd gwell yn unol â defnyddiwr galw. Pan nad yw i gyd yn y wladwriaeth o gwmnïau yn cael eu trefnu fel stoc ar y cyd cwmnïau, mae’n fwyaf aml, mae awydd ar bwyntiau penodol i wahanol i’r daneg ddeddf cwmnïau y cynllun cyffredinol. Gall er enghraifft, fod yn achos lle y wladwriaeth cwmnïau nid yn unig y mae’n rhaid dilyn yr amcanion busnes. Cyffredin ar gyfer y cwmnïau — beth bynnag y ffurf — yw eu bod yn cael bwrdd ac yn eithaf yn bennaf yn dilyn y dull rheoli ac atebolrwydd sy’n berthnasol i chwmnïau cyfyngedig cyhoeddus. Mae bwrdd y cyfarwyddwyr a’r bwrdd gweithredol, sy’n gyfrifol am y strategol a rheoli o ddydd i ddydd y cwmni gyda golwg ar greu y mwyaf posibl gwerth am berchnogion y cwmni. Mae’r weinyddiaeth cyllid yn arfer ei berchenogaeth er mwyn cyflawni’r mwyaf posibl gwerth creu yn y cwmnïau ac felly ar gyfer y gymdeithas, sydd wedi buddsoddi cyfalaf yn y cwmnïau. Mae hyn yn unol â’r Wladwriaeth ejerskabspolitik o fis ebrill. Y weinyddiaeth gyllid ymarferion gweithredol berchnogaeth yn ei gwmnïau, ond gyda pharch ar gyfer y byrddau gwneud penderfyniadau pŵer. Mae hyn yn awgrymu, ymhlith pethau eraill, yn safle actif ar y sail resymegol ar gyfer perchnogaeth y wladwriaeth yn y cwmnïau unigol ac mae’r cyfeiriad strategol a nodau ar gyfer y cwmni. Yn ogystal, mae’r canolog dasg yw i gyfansoddi proffesiynol a chymwys byrddau cyfarwyddwyr