Yn y CRIMEA cyfreithwyr — rydym yn backar uppFör att uppfylla gwanwyn målsättning da tillgänglighet wedi CRIMEA cyfreithwyr i staff av medarbetare ail-wneud i helpu. Gyda swyddfa nära gorsaf ganolog Stockholm, rydym wedi närhet tan cyfathrebu a gall snabbt vara ar raekoja där vi behövs. P’un a ydych yn är misstänkt för ett brott gallwn hjälpa chi. Fel eich försvarsadvokat är rydym yn gyda chi hela vägen. Rydym wedi mångårig erfarenhet av försvararuppdrag och y gör att du kan känna chi trygg genom hela y broses. Behöver du hjälp, kontakta någon av våra försvarsadvokater.

Fel brottsoffer byddwch yn cael y ofta rätt tan ett målsägandebiträde. Rydym yn ffindir vid din sida yn ystod y broses barhaus och uppdaterar chi ständigt gällande ditt ärende. Rydym yn hjälper til gyda ditt skadeståndsanspråk och ser hyd att du är bekväm yn rättssalen. Socialrätt cyfreithwyr wedi erfarenhet av uppdrag cyhoeddus biträde yn frågor avseende LVU, LVM a LPT. ‘Ch jyst angen i gwanwyn hjälp så är chi bob amser welcome att kontakta oss. Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska gofynion, y ddau inhemska och gränsöverskridande, fel defnyddiwr riktar mot cyfreithiwr neu advokatbyrå. Ulrika undervisar också ar juristprogrammet vid Stockholm brifysgol, yn ogystal ag håller cyrsiau ar gyfer yrkesverksamma cyfreithwyr. Anrhydeddus är flitigt anlitad för att kommentera straff — och processrättsliga frågor yn y cyfryngau.

Louise är även ordförande för Advokater utan Gränser

Mae hi wedi yn ystod blynyddoedd lawer genomfört rättegångsbevakningar och håller föredrag ar rättssäkerhetsfrågor utomlands. Ghita är också yn flitigt anlitad föreläsare och föreläser cymysgedd a nodir ar y olika myndigheter och utländska brifysgol. Ghita wedi bakgrund sy’n styrelseledamot av Y huvudstyrelse yn ogystal ag yn ariannol yn y kammarrätten. Felek wedi gwirioneddol intresse för rättssäkerhetsfrågor och verkar fel styrelseledamot yn Advokater utan Gränser