Yn y cyfrifiad o’r newydd pensiwn ymddeol cynnarMae siarad am incwm a enillwyd, a ddidynnwyd o’r cyfraniadau nawdd cymdeithasol a ATP-blaendal cyn y cyfrifiad yn cael ei wneud

Gostyngiad o førtidspensionFørtidspensionen yn cael ei leihau gan dri deg yr incwm ar ôl didynnu y»didyniadau»

Os bydd y priod neu eich partner gall hefyd yn derbyn pensiwn cymdeithasol yn gostwng y sylfaen refeniw gan bymtheg o bob un. Yn priod, partner sy’n cydfyw â chi ymddeol yn cael eu cynnwys dim ond at incwm y partner, yn ychwanegol at y pensiwn cyhoeddus