Yn y daneg gymdeithas atwrneiod ymgyfreitha — yn y CartrefMae’r gymdeithas yn cael ei gynllunio fel gweithiwr proffesiynol a chymdeithasol yn y gymuned, lle y ffocal pwynt o ddiddordeb yn ei hun i arwain y broses ac i fynd yn y llys.

Yn y gymdeithas rydym yn anelu at ddwy i dair digwyddiadau blynyddol sy’n anelu i gynyddu un wybodaeth am rannau penodol o’r drefn disgyblaeth yn yr ystyr eang. Y gymdeithas aelodaeth yn amrywiol, nid yn unig yn ddaearyddol ac oedran-ond hefyd mewn perthynas â’r ardaloedd lle y mae’r aelodau fel arfer yn ymdrechu i ddefnyddio eu proceskundskaber.

Mae hyn yn caniatáu ar gyfer llawer o cyffrous trafodaethau a chyfnewid profiad ar draws y gyfraith hawliau

Mae’r gymdeithas yn deillio o’r cytundeb cydweithredu gyda daneg Gyfreithwyr yn rhan o sail wyddonol y daneg Cyfreithwyr.

Mae aelodau o’r bwrdd sydd hefyd yn aelodau o daneg Cyfreithwyr, yn cynrychioli fagudvalget ar gyfer y broses

Mae hyn yn awgrymu y posibilrwydd i roi ymatebion perthnasol i’r ymgynghoriad ar ran y daneg Cyfreithwyr fewn procesområdet, ac mae wedi arwain at cynrychiolydd o gymdeithas y bwrdd cyfarwyddwyr yn eistedd yn y Farnwriaeth pwyllgor. Mae’r gymdeithas yn ymdrechu i sicrhau gwell cydweithrediad rhwng yr holl actorion yn y maes gweithdrefnol y gyfraith yn Nenmarc, er mwyn cynyddu ansawdd a phroffesiynoldeb yn y ddisgyblaeth benodol yw hi i arwain y broses. Mae’n yw craidd y Gymdeithas yn gweithio, na ymgyfreitha yw conglfaen y proffesiwn cyfreithiol, ac nad yw pob tyfir y gallu i arwain y broses. I feistroli hyn yn ei gwneud yn ofynnol gwaith ac ymdrech, ac mae’n golygu rhywbeth at y canlyniad terfynol y treial neu gyflafareddu. Mae’r gymdeithas yn gweithio i ddarparu aelodau gael mynediad ehangach i gael profiad a mewnbwn gan yr holl randdeiliaid sydd â barn ar sut mae’r gweithrediadau yn cael eu cynnal yn y ffordd orau bosibl, a thrwy ddylanwad gwleidyddol i’w gwneud yn fwy proffidiol i gael y rhan hon o’r advokatvirket fel arbenigol. Ymgyfreithwyr i wahodd chi i cyffrous diwrnodau thema, lle rydym hefyd yn unol â’r gymdeithas statudau § chwe eich gwahodd i y gene a Ddewiswyd newyddion diweddaraf gyfnod o amser yn y maes sifil weithdrefn ddrafftio gan Ymgyfreithwyr, mewn cydweithrediad â’r cyfreithiwr Mette Højberg