Yn y gwerthiant o arian ac aur ar gyfer y prisiau gorau yn NenmarcY cwsmer, y person sy’n talu am yr eitem a rhaid i’r derbynnydd fod yr un person os ydych yn talu drwy drosglwyddiad banc neu gyda cherdyn credyd. Bydd eich archeb yn cael ei dileu’n awtomatig os bydd eich taliad ellir ei gwblhau o fewn un awr ar ôl i chi wedi rhoi eich archeb. Pob anfoneb wedi unigryw swm a felly mae fel arfer dim problem i gyd-fynd eich taliad gyda’ch archeb.

Bydd yr arian yn cael ei dalu yn syth ar ôl yr aur a’r arian wedi cael ei brofi. Cyn gynted ag y byddwch yn dod o hyd addas pris, os gwelwch yn dda ewch i’n siop ac yn cael eich eitemau a gwerthuso gan Tavex arbenigol.

Ar ôl yr asesiad o’ch eitemau, rydym yn cynnig payout sydyn

Mae’r broses hon yn gyflym, ac yn gyfleus