Yn y gyfradd o dramor am drwydded yrruDarllen ar y pryd y caniateir i chi yrru yn Nenmarc gyda dramor am drwydded yrru, pan ddylai fod yn gyfnewid am daneg trwydded yrru a sut rydych yn gwneud cais am turistkørekort. Mae’r rheolau ynghylch a oes rhaid i chi gyfnewid eich tramor trwydded yrru i daneg trwydded yrru yn dibynnu ar y bl. a. a ydych chi wedi preswyl arferol yn Denmarc. Ydych chi wedi preswyl arferol yn Denmarc o amser i chi setlo yn Nenmarc gyda bwriad i aros yma yn y wlad am o leiaf o ddyddiau yn y flwyddyn o ganlyniad i eich bersonol neu gysylltiad proffesiynol. Bydd yn asesu a allai, yn benodol, bydd pwyslais yn cael ei roi ar p’un a ydych yn gall fod yn dweud i yn cael ei sefydlu yma, yn Nenmarc gyda barhaol adref, eich eiddo ac yn eich teulu agos (f. ex. priod a phlant) yn Denmarc, a p’un a ydych yn aros yn Nenmarc, ar wahân i ymadael dros dro o ganlyniad f. ex. busnes, astudio neu hamdden, teithio. Os ydych ond yn aros yma yn y wlad gyda golwg ar y perfformiad tymor penodol galwedigaeth neu fel rhan o gwrs addysgol ac nid yw’n personol atodiad i Ddenmarc, nid ydych wedi cymryd i fyny preswyl arferol yn Denmarc. Mae’r un peth yn berthnasol os ydych yn unig wedi galwedigaethol cysylltiadau i Ddenmarc, ac mae’n rhaid eich cysylltiadau personol i wlad arall, lle byddwch yn rheolaidd yn dychwelyd. Mae’n y fwrdeistref, sydd, mewn cysylltiad â’r cais ar gyfer cyhoeddi trwyddedau gyrru a defnyddiol ar gyfer cyfnewid trwydded yrru, bydd yn asesu p’un a yw’r ceisydd yn preswylio fel arfer yn Nenmarc yn ôl y rheolau ar gyfer trwyddedau gyrru. Dramor am drwydded yrru (ni roddir gwlad yn yr UE neu wlad AEE), a gyhoeddwyd yn llythyrau lladin neu yng nghwmni cyfieithu i mewn daneg, yn saesneg neu yn ffrangeg. Y cyfieithiad mae’n rhaid cael ei gario allan gan awdurdod cyhoeddus neu gan sefydliad sy’n cael ei yn y wlad y tarddiad yn cael ei awdurdodi. Os nad ydych wedi preswylio yn Nenmarc, ac nad ydych mewn meddiant y drwydded yrru briodol arnoch, gallwch gael turistkørekort. Er mwyn gwneud cais am turistkørekort rhaid i chi fynd i orsaf yr heddlu gyda dogfennau gan eich gwlad cartref ar eich trwydded gyrrwr. A oes rhaid i chi gyfnewid eich tramor trwydded yrru ac a ydych chi yn o fewn gyfradd y mae’n rhaid eu cymryd ac yn pasio rheoli prawf gyrru, yn dibynnu ar ba wlad yn y wladwriaeth sy’n cyhoeddi eich trwydded gyrrwr. Yn ogystal, mae yna wahanol reolau ar gyfer pa mor hir y gallwch aros i gyfnewid eich tramor trwydded yrru i daneg trwydded yrru.

mai yn y rheolau ar y gyfradd yr UE trwydded yrru newid. Mae bellach yn ofynion ar y gyfradd, a gallwch yrru yr un cerbydau yn Nenmarc wrth i chi wneud yn ôl eich trwydded yrru ddilys o gyhoeddi wlad. Fodd bynnag, mae’n amod eich bod yn bodloni’r aldersbetingelser, sy’n berthnasol i y issuance o cyfatebol daneg trwydded yrru (gyda rhai eithriadau ar gyfer trwyddedau gyrru oddi wrth yr UE a gwledydd sydd yn yr AEE). Er bod y gofynion ar y gyfradd, gallwch wneud cais amdano os ydych chi eisiau. Mae’n rhaid i chi nid yw adroddiad y prawf rheoli mewn cysylltiad â’r gyfradd. Mae ffaroes trwydded yrru fod yn cyfateb mewn unrhyw ffordd gyda daneg drwydded ac yn caniatáu i’r deiliad i yrru yr un cerbydau yn Denmarc, y mae’n cyfiawnhau ar ynysoedd y Faroe yn y drwydded a bennir cyfnod dilysrwydd, oni bai nad yw hyn yn hirach nag ar gyfer y deiliad yn oed. mlynedd ar drwydded yrru ar gyfer cerbydau yn grŵp. Er bod gofyniad ar gyfer cyfnewid y drwydded yrru, y gallwch wneud cais amdano os ydych chi eisiau. Rhaid i chi beidio ildio i reoli prawf mewn cysylltiad â’r gyfradd. Mae gennych yr hawl i yrru gyda eich ddilys greenlandic drwydded yrru ar gyfer hyd at diwrnod ar ôl i chi wedi sefydlu preswyl yn Denmarc. Fodd bynnag, mae’n amod eich bod yn bodloni’r aldersbetingelser, sy’n berthnasol i y issuance o cyfatebol daneg trwydded yrru. Os, ar ôl diwrnod o’r dyddiad yr ydych wedi sefydlu man preswylio arferol yn Denmarc, yn parhau i eisiau i yrru yma, mae’n rhaid eich bod wedi cyfnewid yn eich greenlandic drwydded yrru ar gyfer daneg trwydded yrru. Chi yn y cyd-destun hwn, mae’r adroddiad yn rheoli prawf gyrru. Pa mor hir ydych chi wedi yr hawl i yrru gyda eich tramor trwydded yrru ac a oes yn rhaid i adroddiad ar reoli prawf gyrru mewn cysylltiad â’r gyfradd y drwydded yrru yn dibynnu ar y wlad, y wladwriaeth, ac yn y blaen.

bod cyhoeddi eich trwydded gyrrwr

Nid oes gwahaniaeth yn hyn o beth rhwng gwahanol grwpiau o wledydd Grŵp, Grŵp dau neu wledydd eraill. Tramor trwydded gyrrwr perthyn i naill ai grŵp un neu dau grŵp o wledydd yn gallu ond yn cael eu cyfnewid ar gyfer categori B heb, rheoli prawf gyrru. Os ydych chi wedi ychwanegol gategorïau, fel categori A neu C, a ydych am gael y rhain yn disodli, mae’n rhaid i chi fel man cychwyn ar gyfer rheoli prawf yn y categori B, a ydych felly wedi awtomatig yn disodli eich gafwyd yn flaenorol categorïau. Nid yw’n gosod dyddiad terfyn penodol ar gyfer cyfnewid eich categori. Os ydych chi, er enghraifft, flwyddyn ar ôl y cyfnewid yn difaru nad yw wedi derbyn categori A neu eu disodli, mae’n rhaid i chi archebu i fyny i reoli prawf gyrru yn y categori B. Os bydd eich trwydded yn cael ei gyhoeddi yn y Tiriogaeth Prifddinas Awstralia, Brasil, Japan, Taipei tsieineaidd (Taiwan), Gweriniaeth Corea (de Corea), Rwsia, Wcráin neu yn y Swistir, gallwch yrru gyda eich tramor trwydded gyrrwr ar gyfer diwrnod o’r diwrnod y byddwch yn sefydlu preswyl yn Denmarc. Fodd bynnag, mae’n amod bod eich tramor gyrru trwydded yn ddilys. Yn ogystal, dylai y drwydded yn cael ei gyhoeddi gyda chymeriadau lladin neu fod yng nghwmni swyddogol cyfieithu i mewn daneg, yn saesneg neu yn ffrangeg. Mae gennych yr hawl i yrru ar eich dramor am drwydded yrru ar gyfer hyd at diwrnod ar ôl i chi wedi sefydlu man preswylio arferol yn Denmarc. Os, ar ôl diwrnod yn parhau i fod eisiau i yrru yn Nenmarc, mae’n rhaid eich bod wedi cyfnewid yn eich tramor am drwydded daneg trwydded yrru. Rhaid i chi, mewn cysylltiad â’r cais yn gwneud datganiad ysgrifenedig ar eu anrhydedd, nad ydych wedi cael eich gwahardd rhag gyrru yn y pum mlynedd diwethaf, a bod y gwaharddiadau fel arall yn gyfyngedig neu’n cael eu darparu ar delerau arbennig. Rhaid i chi beidio â dwyn rheoli gyrru arholiad i gyfnewid eich trwydded yrru am daneg trwydded yrru os yw eich trwydded yrru yn cael ei gyhoeddi mewn un o’r gwledydd dan sylw. Os bydd eich trwydded yn cael ei gyhoeddi yn Singapore, UNOL daleithiau, Canada, Awstralia (y tu allan i DDEDDF), mae’n Chile, Bosnia-Herzegovina, ynys Manaw (Ynys Manaw), Serbia neu Seland Newydd, gallwch yrru dramor am drwydded yrru ar gyfer hyd at diwrnod o’r diwrnod y byddwch yn sefydlu man preswylio arferol yn Denmarc. Os ydych wedyn yn dymuno parhau â rhedeg yn Nenmarc, mae’n rhaid eich bod wedi cyfnewid yn eich tramor am drwydded daneg trwydded yrru. Bydd hefyd yn amod o gyfradd y byddwch mewn cysylltiad â’r cais rhaid cyflwyno datganiad ysgrifenedig ar eu anrhydedd i wedi cael ac wedi gwneud defnydd o eich trwydded ar gyfer y categori B (car rheolaidd) yn y ddwy flynedd diwethaf, a bod rhaid i chi ddarparu datganiad ysgrifenedig o anrhydedd, beidio â wedi cael eu gwahardd rhag gyrru yn y pum mlynedd diwethaf, a bod y gwaharddiadau fel arall yn gyfyngedig neu’n cael eu darparu ar delerau arbennig. Os bydd eich trwydded yn cael ei gyhoeddi mewn gwlad wladwriaeth lle y gyrrwr nid yw hyfforddiant yn gyfan gwbl debyg y daneg, ond lle y cyffredinol færdselssikkerhedsniveau yn debyg gyda denmarc yn un, mae gennych y dewis i gyfnewid eich trwydded yrru heb orfod cyflwyno reoli prawf gyrru, os bydd y wlad yw tir a gwmpesir gan y cynllun hwn (grŵp y cynllun). Os nad ydych yn gallu ddod o hyd y wlad berthnasol yn y wladwriaeth ordinhad ar y cyfnewid tramor trwydded yrru crone gyrru heb drwydded rheoli yn y prawf gyrru, gallwch gysylltu â’r wlad tir (o bosibl yn y llysgenhadaeth (genhadaeth), er mwyn clywed os oes ymgeiswyr ar gyfer derbyn i’r grŵp -cynllun. Mae hyn yn y tir y tir (o bosibl llysgenhadaeth, consyliaeth) i wneud cais i fod yn orchuddio gan grŵp -cynllun. Ar gyfer y defnydd o gais tir y defnydd tir penodol yn y ffurflen gais, a rhaid darparu gwybodaeth ynghylch diogelwch ar y ffyrdd amodau yn y wlad o yr almaen. Os bydd eich trwydded yn cael ei gyhoeddi yn y wlad heblaw am y sonnir amdanynt uchod- mae gennych yr hawl i yrru gyda’ch dramor am drwydded yrru ar gyfer hyd at diwrnod ar ôl i chi wedi sefydlu man preswylio arferol yn Denmarc. Fodd bynnag, mae hyn yn berthnasol yn unig os yw eich tramor trwydded yrru ddilys, ac os bydd y drwydded yrru yn cael ei gyhoeddi yn chymeriadau lladin neu yng nghwmni swyddogol cyfieithu i mewn daneg, yn saesneg neu yn ffrangeg. Mae’n rhaid i chi, o fewn diwrnod ar ôl y sefydliad yn y man preswyl wedi cyfnewid eich tramor am drwydded daneg trwydded gyrru, os nad ydych am i barhau i redeg yn Denmarc. I gyfnewid eich tramor drwydded yrru ar gyfer daneg, mae’n rhaid i chi gyflwyno reoli prawf gyrru (y prawf theori a’r prawf ymarferol)