Yn y llywodraeth newydd yn arf yn erbyn y SU-fydd y ddyled yn cael ei ddefnyddio — TELEDUPan fydd y llywodraeth yn flwyddyn yn ôl yn cyflwyno cynllun ar gyfer gwell adferiad o SU-ddyled, mae’r neges yn glir. Denmarc rhaid i ni fod yn gavebod ar gyfer myfyrwyr tramor. Yma flwyddyn yn ddiweddarach mae’n troi allan, fodd bynnag, bod nifer o’r newydd y llywodraeth cynlluniau i mae cryfhau adennill dyledion, yn cael eu cymryd yn cael eu defnyddio eto. Mae’n dangos amrywiaeth o ymatebion, sydd wedi tyfu Karsten Lauritzen (V) wedi ei anfon at Y uddannelsesordfører, Mette Reissmann. Mae’r llywodraeth yn cymryd unrhyw inddrivelsesopgaven yn ddigon o ddifrif, ac mae’n iawn yn ddadleuol. Mae’n sarhaus i bobl retsfølelse, ac yr wyf yn hynod ysgogi gan y ffaith bod llawer o dramorwyr nid ydynt yn talu eu dyledion. Nid ydynt cymdeithasol bastardiaid, yn dweud Mette Reissmann ar y TELEDU. Mae cynnydd sydyn yn y tramor myfyriwr SU dyled, a llynedd penderfynodd y llywodraeth i lansio cyfres o fentrau newydd. Ers y nad ydynt yn perfformio SU-henwi dyled o wladolion tramor gan yr UE gwledydd yr ardal economaidd ewropeaidd cynyddu gan tua y cant, felly yn yn sefyll ar miliwn. Tua hanner tua dyledwyr wedi symud cartref unwaith eto. Ar y cefndir a gyhoeddwyd gan y llywodraeth ym mis chwefror y llynedd y byddai’n ceisio i ddod i’r casgliad cytundebau gyda gwledydd eraill yn ewrop ar y cyd adfer o ddyled, ond nid yw eto rheoli. Yr almaen wedi dweud dim, gwlad Pwyl yn ôl pob tebyg yr un fath, ac yn y Du yn cael ei ddal oherwydd Brexit, mae’n swnio yn un o’r atebion gan y wedi tyfu o Karsten Lauritzen. Roedd hefyd yn y cynllun i gael preifat-ddyled-gasglwyr i adennill y SU-ddyledion y wladwriaeth daneg dramor, ond er gwaethaf dwy ymdrechion, mae’r llywodraeth wedi dod o hyd eto nid un. Gorffennaf gyfraith yn daeth am hynny tramor SU-dyledwyr rhaid i ddatgelu eu cyfeiriad pan fyddant yn symud o Denmarc, hefyd mewn grym, ond er gwaethaf y gyfraith newydd yn cael ei nid un cyfeiriad cofrestredig eto. Yn y cyfyngiadau o’r rheolau hefyd fod i redeg y prawf, achosion gan y daneg llysoedd ar y bosibilrwydd o orfodi drwy’r sydd eisoes yn bodoli yn yr UE-rheolau, ond nid oes prawf o achosion wedi cael eu dwyn eto. Mewn ymateb pellach i’r Sosialwyr Mette Reissmann hysbysu wedi tyfu Karsten Lauritzen, hefyd, bod yn uned arbennig o dan y Gældsstyrelsen, a gafodd ei greu ym mis gorffennaf, i gymryd gofal o UNDEB y myfyrwyr a’r ddyled wedi gwella tua deng miliwn o ddoleri. Mae’n wrth gwrs, mae gostyngiad yn y môr. Bydd angen i chi roi llawer, llawer mwy pwerus yn seleniwm i gael y stwff yn cael ei yrru i mewn. Ac mae’n gallu ei wneud, nid yw ond cwestiwn o flaenoriaethau. Y llywodraeth yn ei gwneud yn ofynnol bod y llywodraeth daneg yn slamio y blwch ac yn stopio ar y SU-benthyciadau i fyfyrwyr tramor, cyn belled â bod y adferiad yn well. Y Denmarc efallai na fydd, fodd bynnag, meddai Henning Fuglsang Sørensen o Adran y gyfraith ym Mhrifysgol Southern denmarc. Os byddwn yn atal y taliad i’r myfyrwyr tramor yn, bydd yn torri rheolau’r UE, sy’n dweud bod yn rhaid i ni drin pawb yn gyfartal, mae’n dweud ar y TELEDU. Os bydd yr UE yn gallu ein helpu i gael yr arian i mewn, felly mae’n hurt bod yn gallu gwneud yn ofynnol, rhaid i ni fenthyg arian i rywun a all yn unig yn mynd eu ffordd heb dalu yn ôl. Mae’n dal i unman, yna mae’n rhaid i ni atal y benthyciadau a gymryd y camau y mae’n rhaid yn awr yn dod,»meddai Jens Henrik Thulesen Dahl. Daneg SU-system yn hael o’i gymharu â llawer o wledydd ewropeaidd eraill, ac mae’n fwy na thebyg y rheswm pam mae llawer o fyfyrwyr tramor benthyg arian yma. Ar gyfer Denmarc, fodd bynnag, ei bod yn anodd cael yr arian eto. Felly belled â bod y dyledwr yn Denmarc, efallai y bydd y wladwriaeth yn ceisio cael yr arian yn ôl, er enghraifft, i atafaelu tŷ neu gar. Ond os bydd y dyledwr wedi symud cartref, y wladwriaeth daneg nid oedd rym yn y cartref arian oherwydd y diffyg o gosbau. Mae’n cael ei, felly, bydd y llywodraeth yn gwneud cytundebau gyda gwledydd eraill. Fodd bynnag, maent wedi nid yn gymaint o ddiddordeb ynddo, oherwydd bod y broblem yn cael ei nid mor fawr ar eu cyfer, meddai Henning Fuglsang Sørensen. Mae’n cyfeirio i wlad megis gwlad Belg prin yn trafferthu i drafferth eu hunain gyda law o bymtheg o bobl. A hyd yn oed os bydd y dyledwr mwyaf, yr Almaen, pobl ag methu SU-henwi dyled yn Denmarc, y ffigur mor isel, bod y llywodraeth yn Berlin yn ddiddordeb yn y fargen, meddai. Gall fod yn, mae’n tiresome i Denmarc, ein bod yn cael y broblem hon gyda’r UNDEB y myfyrwyr-ddyled, ond nid yw’n broblem ar gyfer y gwledydd eraill. Maent yn cael dim byd o gwbl allan o’r yma, meddai Henning Fuglsang Sørensen. Wedi tyfu Karsten Lauritzen wedi bod yn awyddus i redeg i fyny at y cyfweliad gyda TELEDU, ond yn yr hen blaid sy’n rheoli skatteordfører, Louise Schack Elholm, gan gydnabod y gallai fynd yn well gyda’r adferiad. Yr wyf yn dymuno ein bod yn cael indkrævet al SU-dyledion, ond rydym wedi mynydd, mae’n rhaid i ni fynd drwy, a bydd yn cymryd amser, meddai Louise Schack Elholm ar y TELEDU. Mae hi’n crybwyll bod y llywodraeth yn trafod y eraill gwledydd nordig ar gytundebau dwyochrog ar gyd-SU-adferiad. Fodd bynnag, nid ydynt yn digwydd eto.

Mae’n eu sofraniaeth, ac mae’n rhaid iddo fod cytundebau cydweithredu, ond nid yw’n dod o un diwrnod i’r llall. Ond mae’r mentrau yn cael eu taro i fyny ar hynny bellach yn rhywbeth sy’n cael ei wneud, a dyma flwyddyn yn ôl, mae nid yn wir yn cael rhywbeth — sut ydych chi’n meddwl ei fod yn mynd. Byddwn yn dymuno mae’n mynd hyd yn oed yn well. Ond nid oes amheuaeth bod y problemau rydym wedi cael, yn ddifrifol iawn, a mae’n cymryd amser i adeiladu i gyd i fyny unwaith eto, meddai Louise Schack Elholm a ychwanega bod y llywodraeth wedi buddsoddi»n drwm»yn y ddibenion treth. Mae’r democratiaid cymdeithasol wedi pŵer rhwng a, lle mae SU-y dyled hefyd yn codi yn sylweddol. Uddannelsesordfører Mette Reissmann yn cydnabod hefyd y cyfrifoldeb. Mae gennym, a byddwn yn cymryd yn ganiataol hefyd yn hoffi, ond erbyn hyn nid dim ond i ni sydd wedi serveretten, yn dweud Mette Reissmann.

Gallaf yn syml ddim yn ateb

Rwyf hefyd yn meddwl ei fod yn wallgof. Dylai fod wedi bod yn tynhau i fyny amser maith yn ôl. Mae yna lawer o wahanol bleidiau gwleidyddol, sy’n gyfrifoldeb yma, mae hi’n dod i’r casgliad