Yn y sefydliad y briodas yn Nenmarc yn priodi yn hawdd ac yn gyflym. Gallwn eich helpu chiDenmarc yn aml yn gysylltiedig â cul strydoedd coblog sy’n cydblethu rhwng y tylwyth teg-stori o dai, sbeislyd gyda golygfa hardd dros y tirwedd hardd ac yn ffres, balmy awyr y môr yn y ffroenau. Rhamantwyr o bob cwr o’r Byd yn meddwl, fodd bynnag, allan o gariad, pan maent yn trefnu eu priodas breuddwyd. Yn aml mae’n fwy ymwybodol o ddewis, yn ymarferol ac yn fodern pobl o wahanol wledydd yn cymryd. Yn aml, un dod o hyd yma gyfle i fynd i mewn i mewn i briodas heb fiwrocratiaeth ddiangen a all sefyll yn y ffordd y cyffredin yn y dyfodol mae’n bron yr unig gyfle ar gyfer priodi heb y biwrocratiaeth diangen a all sefyll yn y ffordd o gyffredin yn y dyfodol. Priodas yn Nenmarc yw’r posibilrwydd o briodas, yn enwedig yn apelio at bobl sydd am i briodi estron. Mae’n boblogaidd ymysg pobl sydd eisiau priodi yn hawdd, yn gyflym ac yn rhad. O’i gymharu â gwledydd eraill yr UE, e. e. y deyrnas unedig a’r Swistir, yn cynnig Denmarc ar y manteision canlynol: Er enghraifft, yn argymell llawer o almaeneg cyfreithwyr ac ar eu cleientiaid i fynd i mewn i mewn i briodas yn Nenmarc, mewn achosion lle mae’n cymysg priodas rhwng yr almaen a rwsia. Giftelystne o Rwsia, Wcráin, yn CIS wledydd ac mewn rhannau eraill o’r byd, gan gynnwys Asia ac America. Y cyfan broses o gofrestru i’r priodas yn unig yn cymryd pedair i chwe wythnos. Nid oes unrhyw amser-cymryd llawer o dâp coch, a ddefnyddir yn eang mewn gwledydd eraill. Yn y rhan fwyaf cyfleus, y gallwch yn y cam cyntaf, bydd yn anfon yr holl ddogfennau angenrheidiol yn y copïau drwy e-bost neu ffacs. Bydd hyn yn arbed arian ac amser, oherwydd nid oes angen i chi i ymweld â’r y wlad tarddiad yn benodol er mwyn casglu gwahanol tystysgrifau ac yna eu hanfon yn bersonol i ddewis daneg bwrdeistrefi. Lynbryllup yn Nenmarc yn cael nid yn unig yn poblogaidd ar ôl gan y daniaid ac almaenwyr, os oes un yn y ddyweddi yn estron, ond hefyd ar gyfer dinasyddion yr UE, pan fydd y ddau yn dod o’r un wlad, ond yn awyddus i fod yn briod yn gyflym. Beth ddylech chi ei wneud am y peth. Wedi’i gofrestru a gymeradwywyd gan y fwrdeistref, bydd yn unig yn dod i Ddenmarc i aros y noson yma, bore nesaf y gall briodi i chi ac yn cymryd y cartref unwaith eto. Mae llawer yn gallu trin y cyfan vielsesprocessen mewn dim ond pedair awr ar hugain gyda y groesfan ffin. Yr enw ar hyn yw»Lynbryllup». Ond i fod yn briod yn Nenmarc heb asiantaeth a heb baratoi yn gallu bod yn wir ordeal. Ein bryllupsbureau ‘Elena a Leif y Bos’ ar gael i chi a bydd yn gwneud popeth i ddatrys unrhyw broblemau a allai dinistrio eich briodasol. Gallwn helpu gyda: Denmarc yn un o’r rhai mwyaf goddefgar o wledydd yn y byd, felly, y wlad hon yn arbennig o boblogaidd ymhlith y LBGT aelodau. Pobl a fydd yn briodi person o’r un rhyw, dyma ddod o hyd i absoliwt deall ac yn llawn cymorth. Yn bersonol, rydym yn meddwl gyda phleser mawr o sut rydym yn mynychu priodas o ddau menywod o Brasil, oedd yn byw yn ein gwesty cyn eu priodas. Dylid pwysleisio nad eu bwriad i briodi yn gyflym, ac mae’n gweithio iddyn nhw. Ar y cyfan, cynhaliwyd y broses gyfan yn llai na pedair awr ar hugain. Priodas yn Denmarc y gall ei freuddwyd yn dod yn wir. Heb paratoi gofalus a thrylwyr gwaith cartref, fodd bynnag, gall fod yn hawdd fod yn dipyn o hunllef. Ein priodas asiantaeth Elena a Leif y Bos’ ar gael yn yr holl ffordd, er mwyn datrys unrhyw broblemau a allai dinistrio eich briodasol. Gallwn helpu gyda: Cyfreithlondeb priodasau dan gontract yn Nenmarc y tu hwnt i amheuaeth, sy’n cael ei gadarnhau gan y hir-sefydlog y galw ar y gwasanaeth hwn ac yn y presennol gyfraith achos. Y peth mwyaf pwysig yw i gydymffurfio â gofynion y briodas a familiekravene yn y wlad, lle mae teulu newydd yn aros. Gall y cyflyrau hyn gwahanol rheolau a nodweddion mewn gwahanol wledydd. Familiekravene yn fel arall, yn gyffredinol yn debyg yn yr holl wledydd yr UE, o ganlyniad, y daneg ægteskabscertifikat yn sicr yn cydnabod yn yr Almaen. Gallwch, os oes angen, cysylltwch â denmarc Weinyddiaeth materion tramor, lle ægteskabscertifikatet yn gallu cael eu cyfieithu i mewn i’r ofynnol ieithoedd ac yn eu darparu gyda chymeradwyaeth gan apostille. Mae hyn yn ddigon i gydnabod y briodas o fewn a heb gyfer y gwledydd eraill yn ewrop. Os dymunir, gallwch wneud cais, er enghraifft almaeneg ægteskabscertifikat yn ddiweddarach yn yr Almaen ar y sail y ddogfen hon. Yn Denmarc mae pob fwrdeistref wedi ei reolau ei hun ac mae ei hun yn rhestr o ddogfennau sy’n ofynnol, ond mae’r gwahaniaethau yn fach iawn. Sylfaenol ar gyfer dinasyddion o wledydd gwahanol, sydd am i briodi yn Denmarc, mae’r canlynol yn rhestr o ddogfennau: yn Ogystal, dinasyddion o gartrefi di-gwledydd Schengen angen fisa Schengen dilys (neu trwydded breswylio ddilys o un o aelod-wladwriaethau’r UE). Ar gyfer dinasyddion yr UE, er enghraifft, almaeneg dinasyddion angen cerdyn adnabod. Mae’r tystysgrifau cofrestru a chymwysterau a allai fod gennych enwau eraill mewn gwledydd eraill a all cael eu cyhoeddi gan awdurdodau gwahanol. Felly, rydym yn dweud mwy am hyn, pan fydd Yn troi chi. Y rheolau yn wahanol yn Norwy, yr Almaen, y DU, UDA neu’r Swistir, nad ydynt yn golygu, ond yn unig yn y ffurflen. Tystysgrifau rhaid ei gyfieithu i’r tair iaith: daneg, almaeneg, cymraeg. Apostille yn dibynnu ar y wlad angen ar gyfer bron unrhyw ddogfen. Mae rhai dogfennau wedi cyfyngedig dilysrwydd. Rydym yn dweud wrthych am y dogfennau angenrheidiol yn eich achos chi. Rydym ni, Elena a Leif, yn cael eu, yn y drefn honno, rwsia a dane, ac mae’n ein familiebranche. Aml-cenedligrwydd yn rhan o’n teulu, y problemau yn ein helpu i ddeall y problemau a oedd yn priodi mewn gwlad dramor. Yn ein profiad yn berchen ar ac yn y profiadau a ni ac ein ffrindiau, rydym yn gwybod ei bod yn angenrheidiol i addasu nid yn unig i anhysbys rheolau, ond ar yr un pryd i gasglu y papurau angenrheidiol yn y cartref, lle mae biwrocratiaeth wedi ei hun ddeddfau. Mae’n ymddangos weithiau nad ydynt yn mynd yn groes i daneg deddfau, hyd yn oed er ei fod mewn gwirionedd nid yw’n gwneud hynny. Dyna pam rydym yn cynnig ein helpu i osgoi unrhyw gamddealltwriaeth. Rydym yn ymdrechu i hwyluso’r broses o gyfnewid gwybodaeth gyda’r broses gofrestru ac ar draws y system i wneud y broses gyfan yn hawdd ac yn gyfleus i chi. Rydym yn siarad saesneg, rwsieg, almaeneg a saesneg. Felly, mae’n dim problem i gyfathrebu â’n cwsmeriaid mewn gwahanol ieithoedd a chyda denmarc awdurdodau. Yn eich cais, rydym yn gallu gwasanaethu fel cyfieithydd yn ystod y seremoni priodas yn y daneg neuadd y dref. Ein ægteskabsagentur wedi ei leoli yn y ddinas hardd o Ribe yn southern Denmarc, hanner can milltir o’r ffin gyda’r Almaen. Ribe yn cynnig dim ond y llun cerdyn post strydoedd coblog sy’n cydblethu rhwng y ffrâm bren o dai, tra bod y ciconia hedfan dros y ddinas. Mae’n syml i’w rhedeg ac nid yw’n bell oddi wrthym ni, yn Llundain, mae maes awyr. Gallwn drefnu pick-up a thrafnidiaeth i un arall daneg ddinas i chi. Cyn y briodas gyda neu heb ein helpu i ddewis y fwrdeistref sy’n gweddu orau i’ch mariagedate ac yn eich dymuniadau. Rydym wedi sefydlu cysylltiadau agos â’r holl bwrdeistrefi yn yr ardal, sy’n gwneud y broses gyfan yn gyfforddus ac yn hyblyg i chi. Ein priodas asiantaeth Elena a Leif Boss’ yn cynnig y pecyn Premiwm: ewro. Ffi o ewro yn cael ei gynnwys yn y pris. Y prif wasanaethau, megis ein pecyn safonol yn cynnwys: datblygiad personol sgwrs dros y ffôn gyda gwybodaeth fanylach am y dogfennau y priodasau yn Nenmarc Ddewis ac archebu y fwrdeistref, y cytundeb ar gyfer y briodas, trafodaethau gyda’r awdurdodau, yn adolygu eich dogfennau, ynghyd â chi i recordio, ffilmio ar y lluniau o’r seremoni priodas o bosibl.

Os oes angen, gallwn hefyd weithredu fel tystion ac i archebu ystafell yn y gwesty. Byddwn yn ateb cyn gynted ag y bo modd ac i roi i chi yn bersonol cyngor manwl. Ar ôl gwrando ar eich dymuniadau byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd â nhw