Yn ystad go iawn ac adeiladu ac yn Cael cyngor gan NJORD Cwmni cyfreithiolNJORD yw un o gwmnïau cyfreithiol blaenllaw yn y maes o ystad go iawn ac adeiladu dros y blynyddoedd diwethaf. Cyngor byggeindustriens actorion yn gofyn gwybodaeth fanwl am y cyfreithiol, ariannol ac amgylcheddol agwedd ar y gyfraith. NJORDs adran o ystad go iawn ac adeiladu tai rhai o Denmarc y rhan fwyaf o gyfreithwyr profiadol, sy’n golygu ein bod ym mhob maes gall ddarparu cyngor cyfreithiol o’r safon uchaf. Mae ein cyfreithwyr sy’n arbenigo mewn prosiectau adeiladu yn rhoi cyngor i gontractwyr, adeiladwyr a phenseiri ar ystad go iawn ac adeiladu, gan gynnwys contractau adeiladu, prosiectau adeiladu a datblygu eiddo. Rydym yn cynrychioli y chwaraewyr blaenllaw yn y farchnad eiddo tiriog, y sectorau cyhoeddus a phreifat cwmnïau ystad go iawn, ac mae yn y llinell flaen, o ran cyngor cyfreithiol yn gymhleth drafodion eiddo tiriog ac eiddo eraill sy’n gysylltiedig â materion. Gyda newydd AB-system, lle y AB, ABR a ABT yn cael eu disodli gan AB, ABR ddeunaw oed a ABT oed, mae’n bwysig i geisio cyngor cyfreithiol ar gyfer drafftio contractau adeiladu. AB-bydd y system yn ehangu ar yr amgylchedd rheoleiddio yn sylweddol, ac mae’n cynnwys darpariaethau newydd.

Yn ein AB-dudalennau gallwch gael trosolwg o’r rheolau newydd yn AB, ABT deunaw a ABR. Yma gallwch ddod o hyd i atebion, lle mae newidiadau wedi bod, a beth gofynion y rheolau newydd yn ei gwneud yn ofynnol lawrlwytho a offer ymarferol a all eich helpu yn eich gwaith bob dydd gyda AB oed.

Rydym yn cynorthwyo ein cleientiaid ym mhob agwedd o ystad go iawn ac adeiladu

Trwy nifer o flynyddoedd, rydym wedi casglu arbenigedd mawr ar bwys rhyngwladol prosiectau adeiladu yn llai prosiectau lleol. Mae ein tîm yn cyfrif yn ogystal, mae arbenigwyr mewn cyfraith amgylcheddol a ejendomsrelateret gyfraith dreth. Rydym yn arweinydd o fewn ystad go iawn ac adeiladu ac mae wedi cynghori nifer fawr o brosiectau adeiladu mawr, gan gynnwys Carlsberg, y Niels Bohr Sefydliad yn ogystal â chymorth gyda chyngor cyfreithiol ar y cadwraeth neu warchod-deilwng adeiladau. Gohiriad o’r newydd ejendomsvurderinger yn darparu nifer o gyfleoedd i chi, fel perchennog.

NJORD yn eich cynghori ar sut yr ydych yn ddoeth i wneud y rheolau newydd

Yn, yn mynd i mewn i gwleidyddol eang mwyafrif, mae’r setliad newydd a modern ejendomsvurderingssystem. Y llywodraeth, y democratiaid Cymdeithasol, yr Danish bobl y Parti ac i’r Chwith Radical cytunwyd i sicrhau diogelwch boligbeskatningen, fel bod y cyfan boligskatter yn cynyddu yn y newid i’r newydd ejendomsvurderingssystem. Y newydd boligbeskatningssystem fydd yn dod i rym yn, ac yn arwain at nifer o amodau, a oedd yn y perchnogion eiddo neu bobl sy’n ystyried prynu cartref, dylid ystyried