yn ystad go iawn — Gyldendal — Den Siop Danskeystad go iawn, yn y cyffredin cyfreithiol parlance, amffinio ardal, llain o dir, gydag unrhyw arno, yn cael ei adeiladau. Nid yw’r ddeddfwriaeth yn defnyddio ejendomsbegrebet ffordd unigryw. Tinglysningslovens ejendomsbegreb yw, er enghraifft ehangach na Udstykningslovens, ers y bl. a. hefyd yn cynnwys adeiladau ar brydles tiroedd a condos. I ystad go iawn i ryw raddau, hefyd yn berthnasol i ategolion a ffrwythau, gweler morgais (pantets ategolion a pantets ffrwythau). Y sydd ar gael, fel y eiddo yn caniatáu i berchennog eiddo ystad go iawn yn ddiderfyn. Gall cyfyngiadau gael o ganlyniad i’r cytundeb neu gan unochrog datganiadau, e. e.

Traddodiadol egwyddorion y gyfraith fel naboretten hefyd yn cynnwys cyfyngiadau. Y nodwedd o gymdeithas fodern, fodd bynnag, y perchennog ar gael yn cael ei gyfyngu gan nifer fawr o reolau statudol, os tillempning yn enwedig yn cymryd gofal gan y llywodraeth. Mae’r rheoliad hwn, er enghraifft ar gyfer amaethyddol amodau gweithredu, yn mynd yn bell yn ôl mewn amser, yn -t. bod yn dal i fod yn fwy dwys. Amcanion a ddilynir gan y cyhoedd rheoliad ystad go iawn, yn aml yn gysylltiedig â defnydd penodol o’r eiddo. Mae’r rheoliad yn amaethyddiaeth, sy’n gwneud i fyny yn fwy na dau i dri o Denmarc tir, yn -t. yn benodol, mae wedi fel nod i gynnal rhydd-ddaliad ac yn y teulu-redeg ffermydd a sicrhau bod y yn ddiogel ar ddefnydd amaethyddol y tir. Mae’r ddau o’r nodau hyn yn cael eu o dan bwysau oherwydd yr. y datblygiad economaidd, ond nid yw eto wedi’u gadael. Mae rheoliad o ddatblygiad trefol wedi enwedig bod yn bwriadu i atal gwasgaru ar setliad yn y tir gwledig mae rheoliad ystad go iawn yn y dinasoedd wedi fel nod i atal nabogener, i drefnu y traffig ac i fynd i’r afael yn y gwasanaeth, fel y ddinas amrywiol swyddogaethau yn ei gwneud yn ofynnol y llall bwrpas yw i arbed adnoddau, e. e. graean a daear, ac i reoleiddio cystadleuol defnydd o ddŵr daear ar gyfer dyfrio ac ar gyfer yfed dŵr. Ar ôl o’r fath yn arbennig o amcanion sy’n darparu i’r cyhoedd rheoliad cyffredinol trawsbynciol amcanion. Mae un ohonynt yn hen ac, wrth gwrs: atal perygl. Enghraifft nodweddiadol yw darpariaeth yn y ddeddf adeiladu, sy’n dweud bod bwrdeistref efallai y bydd angen diffodd a broaching, os yw adeilad yn gyfystyr perygl i ei breswylwyr neu eraill. Diogelu’r amgylchedd, gan gynnwys rheoli llygredd a chadwraeth, wedi bod yn tyfu o ran pwysigrwydd. Mewn unrhyw ddefnydd o eiddo go iawn mae’n ceisio i gyfyngu ar lygredd aer, dŵr, pridd ac isbridd, y defnydd gall arwain at. Hefyd sŵn yn cael ei geisio cyn belled ag y bo modd cyfyngedig. Bevaringsbestræbelserne ran natur, bywyd gwyllt, adeiladau a safleoedd archaeolegol. Dau arian wedi cael bwysigrwydd penodol ar gyfer y cyhoedd o reoleiddio: Trwy newid defnydd o eiddo go iawn yn cael ei wneud i raddau helaeth, y gofynion ar gyfer awdurdodi ymlaen llaw gan yr awdurdod rheoli, a fydd yn sicrhau y cedwir at y rheolau cyffredinol a gwneud rhagor o goncrid gofynion ar gyfer y defnydd yn y dyfodol. Yn ogystal, mae hierarchaeth o gynlluniau, gydag adeiladau ac mae llawer o eraill defnydd o eiddo go iawn yn digwydd o fewn sefydlu fframweithiau: regionalplaner ar gyfer siroedd, kommuneplaner ar gyfer primærkommuner a chynlluniau lleol ar gyfer y gwaith adeiladu penodol