Ysgoloriaeth — Anghenus unigolion, cymdeithasau, sefydliadau ac yn y blaen — mae’r cyffredinol-pwrpas gan y Rieck-Andersens FamiliefondLegatbogen yn rhad ac am ddim chwilio am arian ar gyfer ysgoloriaethau. Rydym yn helpu ymgeiswyr i ddod o hyd i arian yn ogystal ag arian ar gyfer ysgoloriaethau i gael yr hawl ymgeiswyr. Diben y gronfa yn dyfarnu ysgoloriaethau i almenvelgørende diben. Legatmodtagerne rhaid i fod yn angen ariannol. Mae’r ysgoloriaethau yn cael eu dosbarthu i unigolion, cymdeithasau, sefydliadau ac yn y blaen. Anghenus unigolion, cymdeithasau, sefydliadau ac yn y blaen ar gyfer dibenion cyffredinol, e. e. addysg, ysbytai, yr amgylchedd, diwylliant ac artistiaid m. m. Y canlynol rheoli clefydau cymdeithasau: daneg Groes Goch, Aelodau’r Eglwys, danchurchaid, daneg cyngor y Ffoaduriaid, y Mynachlogydd yn Nenmarc, Ysbytai yn Nenmarc, Amnest Rhyngwladol, el.

sefydliad hawliau dynol, Dosbarthu i ysbytai, lle y dosbarthiad rhaid cadw diarffordd o grantiau cyhoeddus, fel y gollyngiad rhaid nodi penodol, a glustnodwyd at ddibenion, y Gronfa bwrdd cyfarwyddwyr yn cynnal o leiaf — cyfarfodydd flwyddyn. Ym mhob cyfarfod maent yn, ers y cyfarfod bwrdd diwethaf, y ceisiadau a dderbynnir yn cael eu prosesu. Legatbogen yn rhad ac am ddim chwilio am arian ar gyfer ysgoloriaethau. Rydym yn helpu ymgeiswyr i ddod o hyd i arian yn ogystal ag arian ar gyfer ysgoloriaethau i gael yr hawl ymgeiswyr